Til hovedinnhold

Redusert CO2-utslipp i metallproduksjon

Redusert CO2-utslipp i metallproduksjon

Det overordnede målet med "KPN Redusert CO2-utslipp i metallproduksjon" er å utvikle grunnlaget for reduserte klimaeffekter fra produksjonen av Si, FeSi, Mn-legeringer og Ti02 slagg, slik at vi kan oppnå 30% lavere CO2-utslipp i 2030 og null CO2-utslipp i 2050.

KPN Redusert CO2-utslipp, vil fokusere på primærmetallproduksjon, og derav fjerning av oksygen fra råmaterialer med minimale CO2-utslipp. Prosjektet vil gi kompetansegrunnlag for utvikling og implementering av nye råmaterialer, metoder og teknologier som muliggjør reduksjoner i CO2-utslipp ved metallproduksjon.

For å oppnå den overordnede målsetting vil vi:

  • Utvikle metoder for å erstatte fossilt karbon i Si-, FeSi-, Mn-legering- og TiO2-slagproduksjon med biokull, hydrogen eller avgass.
  • Identifisere nye teknologier for produksjon av Si, FeSi og Mn-legeringer med stort potensial for å produsere Si, FeSi og Mn-legeringer med null CO2-utslipp i 2050.

Hovedmålene ønsker vi å oppnå gjennom følgende delmål:

  • Utvikle kompetanse og standardmetoder for å karakterisere egenskapene til biokarbon og andre faste karbonkilder, samt metoder for å kvantifisere deres effekter i reduksjonsovnen, energiforbruket og CO2-utslippet. ("bio-carbon test center")
  • Bestemme optimale forhold for forbehandling av manganmalm med CO-rik avgasser fra reduksjonsovnen i en separat forbehandlingsenhet
  • Utvikle kompetanse og metoder for å utnytte hydrogen i FeSi, Si-produksjon og ilmenittbehandling.
  • Forberede for videre utvikling mot industrialisering, ved å utvikle fire lovende teknologier med stort potensial for å redusere CO2-utslipp.
  • Utdanne tre doktorgradskandidater og veilede fire masteroppgaver.

Industripartnerne i KPN Redusert CO2 er alle norske Si, FeSi og Mn-legerede produsenter; Eramet, Elkem, Wacker og Finnfjord og TiZir som produserer TiO2 slagg. NTNU er forskningspartner og SINTEF er prosjektleder og forskningspartner.


Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Publisert onsdag 27. mars 2019
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2018 - 2022