Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

ProDIA – PROduksjon, kontroll og Demonstrasjon av strukturerte nanoporøse hybridmaterialer for Industriell Anvendelse innen adsorpsjon

ProDIA – PROduksjon, kontroll og Demonstrasjon av strukturerte nanoporøse hybridmaterialer for Industriell Anvendelse innen adsorpsjon

Publisert 1. juli 2016

Målet med ProDIA prosjektet er å utvikle pilotskala produksjonsprosesser for hybrid nanoporøse materialer som et steg mot ferdige produkter. Produkter som kan brukes innen helse, industrielle kjølesystemer, luftrensing og lagring av gass.

For mer informasjon følge linken http://www.prodia-mof.eu/

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.11.2015 - 31.10.2018