Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

PARTIKLE

PARTIKLE

Prosjektet skal etablere ny kunnskap og metoder for testing av inntrenging av helseskadelige sot- og røykpartikler i brannbekledning.

Brannmenn i røyk
Foto: RISE Fire Research AS

Brannbekledningens egenskaper knyttet til å begrense inntrenging av helsefarlige sot- og røykpartikler er avgjørende for å redusere uheldige helseeffekter fra røykdykking. Det eksisterer begrenset med kunnskap knyttet til omfanget av slik partikkelinntrenging i dagens bekledning.

Prosjektet vil etablere kunnskap om omfanget av helseskadelig partikkelinntrenging i brannbekledning, som grunnlag for utvikling av ny bekledning med bedre beskyttelse mot partikkelinntrenging. Vi vil opprette et testoppsett for representativ røykeksponering og måling av partikkelinntrenging, og måle inntrengingen i dagens brannbekledning gjennom bruk av det etablerte testoppsettet. Vi vil også utvikle konseptskisser for nye produktløsninger. Kunnskapen og samarbeidet med partnerne skal resultere i økt regional vekst.

Publisert 24. april 2018
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2018 - 2018