Til hovedinnhold

Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet

Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet

Hensikten med prosjektet var å bidra til å finne optimale investeringer for vern, kontroll og automatisering (VKA) i kraftsystemet, redusere kostnader knyttet til drift og vedlikehold og kontrollere avbruddskostnader

Prosjektet omfattet alle nettnivå 1 – 420 kV.

Prosjektet hadde to delprosjekter:

 • Muligheter og potensialer ved ny teknologi (VKA og IKT) og funksjonalitet
 • Metoder, modeller og beslutningstøtte for å finne optimale VKA-løsninger 

Brosjyre om prosjektet

Resultater:

Tekniske rapporter:    

Artikler:

Andre publikasjoner:    

 • Haugen, Arild:
  Pålitelighetsanalyse av vern i kraftnettet
  Masteroppgave NTNU, våren 2005
   

Prosjektet var ett av delprosjektene under området "Kvalitetsriktige og kostnadseffektive energisystemer" hos EnergiNorge.

Deltakere:   

 • EnergiNorge
 • Norges forskningsråd
 • Statnett SF
 • Nettselskap

Utførende:

 • SINTEF Energi AS 
 • NTNU
Publisert 12. september 2019
Forskningsleder

Prosjektvarighet

2002 - 2006