Til hovedinnhold

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Publisert 27. oktober 2014

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å prioritere og velge ut riktige prosjekter til riktig tid ut fra en helhetsvurdering.

Building of a new hydropower plant

For å hente ut den potensielle gevinsten som ligger i et mer effektivt vedlikehold, kreves bruk av moderne teknologi og metoder, høyere kompetanse hos personalet, og eventuelt organisatoriske endringer.

Målsetningen med prosjektet var å gi et bidrag til at vedlikeholdsfunksjonen i kraftselskapene kan drive et mer effektivt og systematisk vedlikehold. 

Hovedresultatene, i form av tekniske rapporter, fra prosjektet er:

  • Vedlikeholdsprosesser i Sira-Kvina kraftselskap
  • Kartlegging og evaluering av tilstandsparametre i vannkraftverk
  • Nytteverdi av tilstandskontrollsystemer
  • Kartlegging av utfordringer innen ledelse og kunnskapsforvaltning vedrørende drift og vedlikehold hos norske kraftselskaper
  • Strategier for innføring og effektiv utnyttelse av IKT-systemer for vedlikehold
  • Bruke av flermåls beslutningsanalyse til prioritering av vedlikeholdsprosjekter
  • Sviktmodell for komponenter i vannkraftanlegg
  • Tilpasninger ved implementering av nasjonal driftsstatistikk i FDV-system
  • Optimal innfasing av vedlikeholdsprosjekter i vannkraftverk
  • Håndbøker for tilstandskontroll av vannkraftverk

Prosjektvarighet

2001 - 2005