Til hovedinnhold

Low Salt Products

Low Salt Products

Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapen og kompetansen i norsk industri og i norske forskningsinstitutter på lavsaltprodukter med fokus på matkvalitet, holdbarhet, lønnsomhet og marked.

Salt (NaCl) er verdens mest brukte ”tilsetningsstoff” på grunn av dets ypperlige konserverende effekt, sensoriske egenskaper og dets evne til å bedre prosesseringen. Kombinasjonen av disse faktorene har resultert i at salt blir brukt i høyere grad enn hva som er nødvendig i det meste av prosessert mat. I EU er faktisk 75 – 80 % av alt salt vi konsumerer ”gjemt” i prosessert mat.

Studier har vist at det er sammenheng mellom høyt saltinntak, høyt blodtrykk og dermed økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Helsemyndighetene og organisasjoner anbefaler å senke det daglige saltinntaket med 50 % innen 2010. I Norge har Helsedirektoratet som mål å redusere saltinntaket fra 10 gram til 5 gram per dag.

Matprodusenter møter et dilemma: Hvordan redusere saltinntaket uten å miste produktets smak, tekstur, prosessutbytte og lange holdbarhetstid?

Målet er å identifisere og løse både teknologiske og økonomiske utfordringer knyttet til holdbarhet og tekstur på kjøtt- og fiskeprodukter med lavere saltinnhold. Nye lavsalt-produkter er nødvendig for å nå helsemyndighetenes anbefalinger, og de vil gi en helsemessig gevinst for forbrukerne.

Publisert 5. november 2012

Prosjektvarighet

01.08.2008 - 01.08.2014

Relaterte prosjekter

PhD prosjekt: Low Salt Products ved Kirsti Greiff

Industrideltakere

Berggren
Brødrene Remø
Finsbråten
Mills
Nortura
Stabburet

FoU-partnere

SINTEF Fiskeri og havbruk
SINTEF Materialer og kjemi
NOFIMA

Finansiering

Norges Forskningsråd
Industripartnerne

Publikasjoner

Sluttrapport

Saltreduksjon i fiskepudding

Proteinløselighet i fiskefarse ved bruk av ulike typer salter

Metoder for å måle natrium i matvarer

Strengthening knowledge on low salt products

Presentasjoner

Resultater fra arbeidspakke 1

Resultater fra arbeidspakke 2

Resultater fra arbeidspakke 3

Resultater fra forsøk på margarin

Informasjon om SALTO