Til hovedinnhold

Internasjonalisering av norsk havvindindustri

Internasjonalisering av norsk havvindindustri

Publisert 25. januar 2016

Europa trenger mer grønn energi. Vindkraft til havs er et økende marked for norsk maritim industri.

For flere land i Nord-Europa er offshore vindkraft en del av løsningen på behovet for mer fornybar kraft, energisikkerhet og grønn industriell vekst. For norsk maritim/offshoreindustri representerer dette hurtig framvoksende markedet en mulighet for omstilling og diversifisering.

Forskningsrådet har nå bevilget midler gjennom EnergiX-programmet til
prosjektet 'Internationalization of Norwegian Offshore Wind Capabilities'
(InNOWiC).

Hovedmålet med InNOWiC er å utvikle ny kunnskap om muligheter og barrierer for at bedrifter i norsk havvindindustri skal lykkes i internasjonale markeder, spesielt i Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Prosjektpartnere

  • Geografisk institutt ved NTNU (prosjekteier)
  • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU)
  • SINTEF Teknologi og samfunn (avd. Teknologiledelse)
  • University of Newcastle/CURDS.

Prosjektvarighet

2016 - 2020