Til hovedinnhold

HILP - Analyse av ekstraordinære hendelser i kraftsystemet

HILP - Analyse av ekstraordinære hendelser i kraftsystemet

Samfunnet er kritisk avhengig av en tilfredsstillende forsyningssikkerhet for elektrisitet, og dette stiller krav til hvordan kraftsystemet planlegges og driftes.

Kraftsystemet blir stadig mer komplekst, blant annet som følge av økt integrasjon av distribuert fornybar kraftproduksjon, introduksjon av nye teknologier (smartgrids), mer ekstremvær og sterkere kobling mellom det nordiske og europeiske kraftsystemet. Denne utviklingen medfører økende usikkerheter, og risiko og sårbarheter i systemet som må håndteres. Ekstraordinære hendelser i kraftsystemet innebærer omfattende konsekvenser for samfunnet, og må derfor vektlegges særskilt. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap om de underliggende mekanismene for ekstraordinære hendelser i dag, og det er nødvendig å øke evnen til å identifisere og analysere slike hendelser.

Prosjektet vil bygge på det beste metode- og teorigrunnlaget som er tilgjengelig til å utvikle metoder og verktøy for å analysere ekstraordinære hendelser i kraftsystemet. De viktigste utfordringene prosjektet vil ta tak i, er knyttet til identifikasjon av bakenforliggende årsaker, beregning av konsekvenser og håndtering av usikkerheter. Bruk av konkrete eksempler på studier av det nordiske kraftsystemet vil bidra til å sikre anvendelsen av metodene.

Resultatene fra prosjektet vil gi beslutningsstøtte for å kunne balansere forsyningssikkerhet mot kostnader i et samfunnsøkonomisk perspektiv, i planlegging og drift av det nordiske kraftsystemet. Prosjektet vil bygge ny kompetanse for analyse av ekstraordinære hendelser, og samarbeid med systemoperatør og myndigheter vil sikre at metoder som utvikles vil bidra til å øke situasjonsforståelsen og gi underlag for valg av beredskapstiltak i kraftsystemet. Økt forståelse av risiko knyttet til ekstraordinære hendelser har også stor betydning for nettselskaper, husholdninger og industri generelt, i et moderne samfunn som er svært avhengig av en pålitelig elektrisitetsforsyning.

Resultater

Sperstad, I. B. (2018). "Identifying high-impact operating states in power system reliability analysis," Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), 2018 IEEE International Conference on, Boise, ID, USA, IEEE.

Sperstad, I. B.; Kiel, E. S. (2018). "Development of a Qualitative Framework for Analysing High-Impact Low-Probability Events in Power Systems". European Safety & Reliability Conference (ESREL) 2018, Trondheim, Norway.

Sperstad, I. B.; Kjølle, G. H.; Gjerde, O.; Vrana, T. K.; Jakobsen, S. H.; Turunen, J.; Haarla, L. (2018). "Vulnerability Analysis of HVDC Contingencies in the Nordic Power System," report no. C2-132, CIGRE Session, Paris.

Øystein Rognes Solheim; Gerd Kjølle; Thomas Trötscher:
Wind Dependent Failure Rates for Overhead Transmission Lines Using Reanalysis Data and a Bayesian Updating Scheme.
2016 International conference on Probabilistic methods applied to power systems (PMAPS), Beijing, IEEE.

Partnere

Publisert 18. august 2016

Prosjektvarighet

2016 - 2019