Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus

Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus

Dette prosjektet har som mål å halvere energi levert til nye sykehusbygg. Det er et fireårig, brukerstyrt innovasjonsprosjekt støttet av Norges forskningsråd.

Forskningsprosjektet ”Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus” er finansiert med halvparten fra Norges Forskningsråd og halvparten fra partnerne som er med. Det er definert som et brukerstyrt innovasjonsprosjekt og ledes av Norconsult med SINTEF som en viktig leverandør av FoU tjenester og har et budsjett på 24 millioner kroner over fire år.

Øvrige partnere:

  • Helse Sør Øst RHF
  • NarudStokkeWiik
  • saas prosjekt
  • Siemens
  • GK
  • Høgskolen i Oslo
  • Norconsult informasjonssystemer

Prosjektet er delt i tre faser:

  • Den første er en innhenting av data om dagens situasjon.
  • Den andre skal vurdere og evaluere forslag til endringer som reduserer energibruken i sykehus.
  • Den siste fasen skal validere og tilpasse funnene i andre fase.

Arbeidet er delt inn i fem delprogramgrupper. De arbeider med funksjonsplanleggingens konsekvens for energibruk, evaluering av hvordan forslag til energisparende tiltak for bygg generelt kan tilpasses sykehusbygg og tre grupper som ser på medisinsk teknisk utstyr og tekniske systemer rettet mot utstyr og systemløsninger generelt.

Rapporter

Publisert 18. mars 2013
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

20.11.2010 - 31.12.2014

Prosjektleder:

Siv.ing. MRIF/førstelektor T. Thorgeir Harsem, Norconsult

Ansattinfo mangler