Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

H2FCProsjektleder og Integrating European infrastructure to support science and development of Hydrogen- and Fuel Cell technologies

H2FCProsjektleder og Integrating European infrastructure to support science and development of Hydrogen- and Fuel Cell technologies

I H2FC prosjektet vil 19 partnere fra EU, Norge og Sveits dele sin kunnskap, kompetanse og teknologiske fasiliteter for å oppnå en mer samordnet forskningspraksis.

H2FC-prosjektet sin hovedmålsetting er å opparbeide en mer samordnet tilnærming innen hydrogen- og brenselcelle-forskning. Forbindelsen mellom hydrogen- og brenselscelleforsking kan gagne mye ved å opprette et tettere samarbeid og forbedret koordinering av aktiviteter. Det vil iverksettes omfattende nettverksaktiviteter der kunnskap skal formidles, og deltagerne skal få tilgang til en rekke FoU-installasjoner. 

H2FC oppfordrer forskere til å fremme sine ideer gjennom eksperimentelt arbeid og samle kunnskap om spesifikke vitenskapelige flaskehalser. Partnerne er forpliktet til å tilrettelegge sine egne FoU-installasjoner og gjøre disse tilgjengelig, for å sikre en god faglig utvikling innen hydrogen- og brenselcelleforskning. SINTEF Materialer og kjemi skal bidra for å oppnå dette, og spesielt fokusere på å kartlegge flaskehalser i forskningen samt komme med anbefalinger for fremtidige prioriteringer. I tillegg disponerer SINTEF to laboratorier som det etter søknad er mulighet for europeiske forskningsmiljøer å benytte seg av.

Publisert 1. november 2011
Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.11.2011 - 31.10.2015

Mer informasjon om prosjektet:
CORDIS, Project reference: 284522