Til hovedinnhold

GAlf – Galling ved forming av aluminium

GAlf – Galling ved forming av aluminium

Forming av aluminium utføres ved å presse materialet med stor kraft og hastighet gjennom et sett av verktøy til ønsket form. Friksjonen mellom formingsverktøy og aluminium øker risikoen for at aluminium kleber seg til, og danner et sjikt på overflaten av formingsverktøyet. Dette fenomenet kalles Galling. Det viktigste målet med prosjektet GAlf er å utvikle mer effektive belegg- og smøremiddelsystemer koblet til avansert verktøygeometri og kunnskap om prosesseringsparametere. Mindre Galling kan gi mer kostnadseffektive formingsprosesser.

Smidde produkter fra Steertec Raufoss (v) og Raufoss Technology (h)

Aluminium brukes mer og mer i biler og andre transportmidler. Norge har verdensledende industrirelatert produksjon av aluminium halvfabrikata og produkter. Raufoss Technology og Steertec Raufoss er ledende norske bedrifter som prosesserer og former aluminium (Al). Aluminiumsdeler fra de to bedriftene er å finne i nesten 30% av alle europeiske biler og 5% av alle biler produsert på verdensbasis, slik som Daimler, Audi og BMW.

I produksjonsprosessen av delene og produktene presses aluminiumen til ønsket form. Kraften som skal til for å danne en bestemt geometri er relatert friksjonen mellom formingsverktøy og aluminium. Siden friksjon og de resulterende formingskreftene kan bli kritisk høy, utføres formeprosessen ofte i flere trinn. Det er slik at høy friksjon øker risikoen for at aluminium kleber seg til, og etter hvert danner et sjikt på overflaten av formingsverktøyet (Galling). Galling er i dag en begrensende faktor i produksjonen, og årsak til produksjons- og vedlikeholds stopp, skraping ved prosessering og feil på produserte deler og verktøy. Siden Galling er avhengig av formehastigheten, påvirker Galling også produktiviteten.

Det viktigste målet med GAlf-prosjektet, er å utvikle nye innovative belegg- og smøremiddelsystemer koblet til avansert verktøygeometri og kunnskap om prosesseringsparametere. Målet er å oppnå kostnadseffektive prosesser gjennom redusert Galling. Spørsmålet er hvilke underliggende mekanismer som bestemmer Al-lagets oppbygging på verktøyet i det komplekse samspillet mellom ulike overflater, og hvordan mekanismeforståelsen kan bidra til løsninger som reduserer Galling.

Mikroskopbilde av galling

For å nå prosjektmålet har vi til nå evaluert de mest brukte testmetoder for å måle og beskrive Galling. Dette inkludert numeriske metoder som er brukt å predikere Galling i virtuell testing. Typiske, industrielle utfordringer er diskutert og relatert til relevante testmetoder. Basert på dette, er det definert hvilke friksjons- og Galling-tester som skal brukes på laboratorie- og industriskala, og hvordan disse kan kombineres med høy-oppløselig mikroskopering. Samarbeid med Uppsala Universitet er etablert for en type test, og en ny industriskalatest er utviklet i prosjektet. Testene vil bli brukt for direkte sammenligning av egenskaper til belegg-smøremiddelsystemer, og for å kalibrere numeriske verktøy. Modellene vil bli brukt til å predikere tendenser til Galling, som igjen vil redusere behovet for testing.

Partnere i Galf, Raufoss Technology, Steertec Raufoss og Klueber Lubrications Nordic representerer ca 250 ansatte i Norge og mer enn 2000 over hele verden. Raufoss Technology og Steertec Raufoss er sentrale aktører i regionen rundt Raufoss og Gjøvik, og er derfor viktige for sysselsetting og utvikling av lokalsamfunn. Det er også medlemmer av TotAl-gruppen som skaper verdiskaping for sine medlemmer gjennom samarbeid og bidrar til utvikling og vekst. Dette nettverket omfatter 43 selskaper som representerer mer enn 3000 ansatte. Innovasjon og verdiskapning i selskapene som er involvert i dette prosjektet, vil således være til nytte for mange andre selskaper.

Publisert 22. august 2018
Senior forretningsutvikler

Prosjektvarighet

2017 - 2021