Til hovedinnhold

FutureHydro

FutureHydro

Det overordnede målet for FutureHydro er å fremme bilateral utveksling av kunnskap, teknologi og erfaring mellom Norge og Kina og forstørre den vitenskapelige kunnskapen om bruk av vannkraft og pumpe-lagring som et batteri for å balansere intermitterende energikilder.

Våre delmål er:

  • å evaluere nåværende og fremtidige behov og kapasitet på kinesisk vannkraft for å balansere intermitterende energikilder i et system som har behov for utvidelse.
  • å undersøke fysiske og biologiske konsekvenser av balansekraft drift i både reservoarer og nedstrøms vassdrag og vurdere avbøtende tiltak for potensielle negative virkninger på elvers systemmiljøer.

De viktigste prosjektaktiviteter er workshops.

Publisert torsdag 16. juli 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2012 - 2015