Til hovedinnhold

ElDeK - Electricity Demand Knowledge

ElDeK - Electricity Demand Knowledge

Målsetting med prosjektet er å øke kunnskap om elektrisk forbruk for ulike husholdningskunder. Dette inkluderer både kunnskap om det total energiforbruket [kWh] og effektforbruket [kWh/h] for kundetypen og ulike apparater.

Økt kunnskap vil oppnås gjennom etablering av en matematisk og statistisk metoder for beregning av det totale strømforbruket (bottom-up) og the spesifikke strømforbruket for ulike elektriske apparater (top-down) basert på begrenset tilgang på måledata.

Publisert 15. november 2014
Forsker

Prosjektvarighet

2009 - 2013