Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Digital støttespiller

Digital støttespiller

Etter endt rusbehandling er det for mange en stor utfordring å finne seg til rette i samfunnet igjen. Byråkratiet rundt anskaffelse av bolig, jobb eller studieplass og inntekt kan fort bli overveldende og da er det lett å søke tilbake til gamle vaner. SINTEF har gjennomført et prosjekt som skal resultere i et hjelpemiddel i den vanskelige overgangen.

Brygga sine lokaler, sett fra Kjøpmansgata
Brygga sine lokaler, sett fra Kjøpmansgata

I 2012 ble ideen til den digitale støttespilleren klekket hos Brygga. For å gjøre overgangen fra rusbehandling og ut i samfunnet lettere gikk de ansatte og brukerne av tilbudet sammen for å finne en god løsning. Svaret ble en oversikt for den enkelte rusmisbruker som kunne motivere og lede ham/henne på riktig spor og til riktige skjema.

For å få hjelp til utvikling av ideen tok Brygga kontakt med SINTEF. Resultatet ble et Innomed-prosjekt hvor målet var å videreutvikle ideen med fokus på brukernes behov og etablering av utviklingsprosjekt.

Prosjektet gikk i gang i februar 2013. Nina Vanvik Hansen og Hanne Linander fra Avdeling Medisinsk teknologi gikk i gang med intervjuer av potensielle brukere av løsningen. Både ansatte og rusmisbrukere ble intervjuet på Brygga for å finne ut hva som var behovene til brukerne.

Det ble også holdt en workshop på Brygga med 12 deltakere. Her fikk Bryggas klientell i oppgave å lage sin egen oversikt med utgangspunkt i temaer som brukerne hadde kommet med under intervjurunden. Det kom mange gode forslag, og disse ble brukt i den videre prosessen da det ble utviklet en enkel prototype på en digital oversikt.

I siste fase av prosjektet fokuseres det på å finne bedrifter til videreføring av løsningen.

Publisert 3. september 2013
Forskningsingeniør

Prosjektstart

13.02.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Oppdragsgiver
Innomed

 

Samarbeidspartnere

Brygga - Ettervern for rusmisbrukere etter endt behandling. Et rusfritt sted å være
Stavne - Tilbyr arbeidsrettede tiltak
Rusbehandling Midt-Norge - Driver tre behandlingsklinikker og driver opplæring og forskning