Til hovedinnhold

DeMaskUs

DeMaskUs

SINTEF skal, sammen med fire andre norske forskningsinstitutter, bidra til bedre arbeidsmiljø i norske silisium-, ferrolegerings- og silisiumkarbidverk. Prosjektet DeMaskUs skal utrede hvordan luftbåret støv dannes, hvordan det kan påvirke menneskeceller og hvordan de ansatte kan beskytte seg mot slikt støv i arbeidsmiljøet.

Laboratoriearbeid med forsøk i middelstor skale. En glødende grafittdigel løftes ut av ovnen.

I flere av de industrielle prosesstrinnene dannes det støv, og noe av dette er ultrafint. Industrien ønsker, ved hjelp av DeMaskUs-prosjektet, å redusere miljøkonsekvenser tilknyttet støvet fra metallurgiske prosesser. En tverrfaglig ekspertgruppe med arbeidsmedisinere, yrkeshygieniker, toksikologer, metallurgiforskere og industri-ingeniører samarbeider for å minske dannelse og eksponering av ultrafint støv. I tillegg skal man undersøke de minste partiklene i støvet og se hvordan de kan påvirke utvalgte menneskeceller.

SINTEF og NTNU har  i dette prosjektet tatt utgangspunkt i grunnleggende fysikk, kjemi og termodynamikk for å forstå mer om de metallurgiske prosessene. Ut i fra dette denne kunnskapen kan industribedriftene tilpasse prosessene sine slik at støvmengden minimeres. Prosjektteamet foretar også målinger ute i industribedriftene. Støv fra industrien samles inn for å bli videre studert i laboratorium. Støv kan også genereres i laboratorieforsøk i liten, middelstor og pilotskala.

Universitetssykehuset i Nord-Norge og St. Olavs Hospital tester hvor godt de tradisjonelle ansiktsmaskene beskytter mot støvet, samt undersøke psykologiske aspekter relatert til ansattes bruk av masker i industrien. Noen av de karakteriserte støvprøvene fra SINTEF og NTNU sendes til Statens Arbeidmiljøinstitutt (STAMI), som i laboratorieforsøk skal studere hvordan støvet påvirker celler in vitro (laboratorieforsøk).

DeMaskUs er det første kompetanseprosjektet for næringslivet (KPN) som finansieres av Forskningsrådets program Nano 2021. På finansieringssiden samarbeider også industriselskapene Washington Mills, Saint Gobain, Elkem, Eramet Norway, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese, Wacker og Finnfjord.

Prosjektleder for DeMaskUs er Ida T. Kero, SINTEF Industri

Publikasjoner

Se alle publikasjoner i DeMaskUs - CRIStin.no

Et utvalg vitenskapelige artikler publisert i prosjektet:

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1484480

Thermally generated fumes from the production of manganese ferroalloys are mostly composed of metallic oxides generated due to reaction between high-temperature molten metal and ambient oxygen in the air. In the current study, the fume characteristics (particle morphology, compositions and particle ...

Forfattere Ma Yan Kero Ida Tranell Gabriella
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1513784

Silicon carbide (SiC) is largely used in various products such as diesel particulate filters and solar panels. It is produced through the Acheson process where aerosolized fractions of SiC and other by-products are generated in the work environment and may potentially affect the workers’ health. In ...

Forfattere Arnoldussen Yke Jildouw Ervik Torunn Kringlen Berlinger Balazs Kero Ida Shaposhnikov Sergey Zienolddiny Shanbeh
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1535472

Airborne particulate matter in the silicon carbide (SiC) industry is a known health hazard. The aims of this study were to elucidate whether the particulate matter generated inside the Acheson furnace during active operation is representative of the overall particulate matter in the furnace hall, an...

Forfattere Jørgensen Rikke Bramming Kero Ida
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publisert 25. september 2015
Seniorforsker
454 89 348

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Støvpartikler fra silisium. Bildet er tatt med svepelektronmikroskop.