Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

CAPDESIGN – Innkapsling av polymere helbredende komponenter i selvhelbredende betong: kapselutforming

CAPDESIGN – Innkapsling av polymere helbredende komponenter i selvhelbredende betong: kapselutforming

Publisert 12. mai 2014

Prosjektet CAPDESIGN skal utvikle kapsler som kan romme helbredende komponenter. Disse skal blandes i betong og gi oss betong som helbreder seg selv.

Hvert år koster vedlikehold av betongbruer, tunneler og støttemurer i EU rundt € 40 til 120 millioner. Går man over til å anvende selvhelbredende betong, kan disse kostnadene reduseres kraftig. Den selvhelbredende betongen inneholder polymerer med helbredende stoffer (f.eks. PUR/PMMA). Utfordringen ligger i å utvikle en kapsel, med multifunksjonelle egenskaper, som kan romme de selvhelbredende stoffene. Kapselen må oppfylle fire krav:

 1. Den skal beskytte de selvhelbredende stoffene over lengre tid
 2. Den skal frigjøre stoffene dersom sprekkdannelse oppstår
 3. Det skal ikke påvirke bearbeidelsen av fersk betong, og heller ikke påvirke betongens mekaniske egenskaper.
 4. Kapslene skal enkelt kunne blandes i betong, og skal tåle f.eks. projeksjon.

 Det er en krevende oppgave å utvikle et materiale som tåler påkjenningene under bearbeiding/støpning, men som allikevel frigir stoffene umiddelbart dersom sprekker oppstår.

Lykkes man å utvikle en kapsel som tilfredsstiller disse kravene er det mulig å drive en betongproduksjon der prosesskostnadene holdes nede, samtidig som anvendelsesområdene ikke begrenses. Per i dag er det ingen kommersielle produkter på markedet som egner seg. Prosjektet CAPDESIGN skal derfor utvikle, optimalisere og teste ulike kapsler for å danne en selvhelbredende betong.

Partnere:

 • Ghent University, Coordinator
 • Instituto Superior Técnico
 • University of Mons
 • BBRI
 • CAO PRO sprl
 • Microbelcaps
 • SINTEF

Projektkoordinator: Prof. Nele De Belie, Ghent University
Tema : hybridkompositter
Projekttype: M–era. NET
Budsjett: ̴1.56 M€

Seniorforsker
982 30 474

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016