Til hovedinnhold

BestPaths

BestPaths

BestPaths prosjektet vil bidra til å løse utfordringene med å integrere store mengder fornybar energi i Europas energimiks.

Med nesten 40 ledende organisasjoner innen forskning og industri har prosjektet som mål å utvikle nye teknologier for å øke kapasitet og fleksibilitet i det felles europeiske kraftsystemet.

SINTEF Energi deltar i forskningsaktivitetene i Demo 1 , og vi vil bruke våre laboratorier i Trondheim.

Les mere på:

Publisert 14. desember 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2014 - 2018