Til hovedinnhold

Bedret utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser - EcoManage

Bedret utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser - EcoManage

Publisert 16. juli 2015

Hovedmålet med EcoManage var å teste, evaluere og tilpasse nye konsepter og indikatorer for bedre utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser.

Det valgte sett av begreper og indikatorer som skal studeres er Energy Payback Ratio (EPJ), vannforbruk i vannkraftsektoren og off-set alternativer for økosystemtjenester. Studiesteder vil i hovedsak være i vassdrag regulert for vannkraftproduksjon.

Forsker

Prosjektvarighet

2012 - 2015