Til hovedinnhold

4RinEU

4RinEU

Robuste og pålitelige teknologiløsninger og forretningsmodeller for totalrenovering av boligbygg i Europa.

En stor del av Europas bygningsmasse er ineffektiv når det gjelder energibruk, hovedsakelig som følge av varmetap og lite effektive i oppvarmingsløsninger. Selv om det er stor tilgang på fornybar energi i Europa, er slike energiløsninger fortsatt lite brukt. Få bygninger er totalrenovert, og når dette skjer blir det ofte dyrere enn forventet.

Prosjektet 4RinEU vil gi svar på disse utfordringene, utvikle nye verktøy og strategier for å stimulere til omfattende rehabilitering av eksisterende bygninger, fremme bruken av fornybare energikilder og gi pålitelige forretningsmodeller som støtter de tekniske løsningene.


"Multi-criteria ranking tool" er et av de sentrale verktøyene utviklet gjennom 4RinEU. Verktøyet kan brukes tidlig i prosessen av både byggeiere og investorer, for å veilede dem i den innledende planleggingsfasen av rehabiliteringen. http://4rineu.eu/2017/09/30/multicriteria-ranking-tool/

Publisert 4. april 2018
Seniorforsker

Prosjektstart

2016

4RinEU er et Horizon 2020-prosjekt,
koordinert av EURAC (Italia).
Den norske delen av prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk. Andre norske deltakere er SINTEF Teknologi og samfunn og Oslo kommune Boligbygg.