Til hovedinnhold
Norsk English

Demo COTSG

Demonstrasjon av lettvekts Once Through Steam Generator (OTSG) for bruk i offshore Combined Cycles.

Kontaktperson

Prosjektet vil teste en Kompakt Gjennomstrømningsdampprodusent (COTSG), som vil representere en kjernekomponent i kombikraftverk (CCPP). CCPP øker effektiviteten til kraftverk med opptil 33 % og reduserer dermed klimagassutslipp med 25 %, i tillegg til forurensende utslipp som NOx

Begrensningene i plass og vekt for utplassering av teknologi offshore er velkjente. Demo COTSG vil gjennom pilot-testing validere at den kompakte teknologien er operasjonelt pålitelig, noe som muliggjør sikker og tidsriktig utplassering i både eksisterende og nye olje- og gassinstallasjoner. 

Vår innovasjon er basert på tidligere FoU-aktiviteter innen dette teknologifeltet og forskningsprosjekter utført av SINTEF Energiforskning [f.eks., EFFORT, COMPACTS (2014-18), COMPACTS2, LowEmission og DigitalTwin]. 

Demo COTSG vil bidra til å nå miljømålene for 2030 og 2050 og vil også styrke Norges posisjon som leverandør av effektiv og miljøbevisst teknologi.

De mest kritiske utfordringene for Demo COTSG vil være å:

  • Finne, utvikle og validere materialkvaliteter, design og komponentspesifikasjoner
  • Designe for vibrasjonskontroll
  • Håndtere termisk utmattelse som en funksjon av lastsykling av gassturbiner
  • Identifisere og løse potensielle designbegrensninger
  • Validere termiske designkorrelasjoner
  • Identifisere driftsforhold med hensyn til design, med tanke på vekt og kraftproduksjon

Prosjekteier: Techouse AS

Partners:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026