Til hovedinnhold
Norsk English

Digital tvilling for optimal design og drift av kompakt dampsyklus på offshore olje og gass installasjoner

Målet med DIGITAL TWIN er å utvikle de underliggende modellene som er nødvendig for å designe en digital tvilling for en offshore dampsyklus for økt effektivitet og driftssikkerhet.

Kontaktperson

Digital Twin

Den digitale tvillingen vill bli designet for bruk i nye installasjoner for å simulere drift av damp sykluser før innstallering i tillegg til operasjon av installerte dampsykluser. Eksisterende dampsykluser bli driftet på en mer effektiv måte med høyere driftssikkerhet. Dette kan resultere i en mer utstrakt implementering av damp sykluser i offshore olje og gass produksjon, noe som vil kunne øke energieffektivitet og redusere drivstoff forbruk og CO2 utslipp med opp til 25%.

En kartlegging vil bli gjort av hvilke modeller som kan bli tatt med i en digital tvilling for en dampsyklus. Dette vil bli gjort gjennom tett samarbeid mellom forskere, sluttbrukere og leverandører.

Modellene kan være både transiente og termiske modeller. Det er sannsynlig at transiente modeller vil bli mere relevante fremover siden bunnsyklusene i fremtiden muligens skal kunne operere sammen med fornybare energikilder som vindkraft. Dette betyr at syklusen vil måtte starte hurtig når vinden avtar. Viktige spørsmål er hva er KPI er i fremtidige systemer.

Driftsutfordringer kan inkludere stadig mer varierende varme og kraft behov som kan kreve bedre estimering av restlevetid, slitasje på utstyr og vedlikeholds plan. Tidligere har sprekkdannelser i varmevekslere og andre tekniske problemer ført til dårlig driftssikkerhet av offshore damp sykluser. En digital tvilling vil være i stand til å simulere drift av dampsyklusen for å optimalisere prosess parameterne og forbedre driftssikkerhet. Den vil derfor være av nytte både i fremtidens energisystem og for eksisterende systemer. Et nytt feilsøkings system vil også bli utviklet. Kjernen av dette systemet vil være et nytt sensordesign og signalprosesserings system. Gjennom økt digitalisering kan en redusere bemanning og driftskostnader på plattformene. Arbeid i prosjektet har startet med utvikling av en produkt spesifikasjon for en digital tvilling som vil bli en journal publikasjon i 2022.

Forskningspartnere:

Industripartnere:

Tilknyttede partnere:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024