Til hovedinnhold
Norsk English

SustainableTech

Rammeverk for systematiske og integrerte teknoøkonomiske og livssyklusvurderinger for informert beslutningsstøtte for bærekraftig utvikling.

Kontaktpersoner

Vår ambisjon er å utvikle et rammeverk for å gjennomføre teknisk-økonomiske vurderinger (TEA) og livssyklusanalyser (LCA) på en konsistent og mer effektiv måte for å støtte beslutningstaking innen bærekraftig utvikling. Rammeverket kan tilpasses for å hjelpe bedrifter med å identifisere de beste strategiske forretningsbeslutningene, fra sammensetning av produkter, innkjøp av råvarer og optimale verdikjeder, til mer operative beslutninger knyttet til logistikk og produksjonsplanlegging.

SustainableTech oppstod ved kaffemaskinen da to kolleger fra ulike team og fagområder uttrykte ønske om å lære mer om hverandres områder. Både TEA og LCA er svært etterspurt og utføres ofte på samme prosjekt, men separat, noen ganger med ulike forutsetninger og omfang. SustainableTech gir muligheten til å harmonisere hvordan vi utfører disse vurderingene og integrere dem i et samlet rammeverk.

I en tid hvor markedet fokuserer på å redusere miljøpåvirkningen, må selskapene tilpasse sine strategier og modeller for å delta effektivt. SINTEF Industry investerte i SustainableTech etter å ha anerkjent etterspørselen i markedet. Rammeverket bruker matematisk modellering for karakterisering av verdikjeder og optimaliseringsteknikker for å identifisere løsninger. Det beregner miljøpåvirkninger og CO2-fotavtrykk ved hjelp av etablerte databaser.

 

SustainableTech bruker en metodikk der kunden definerer problemets omfang. TEA- og LCA-eksperter enes om systemgrenser, teknologikrav, kostnader og materialer. Resultatene fra LCA, teknøkonomi og verdikjederepresentasjon integreres i optimeringsrammeverket, som tillater vurdering av flere mål. Brukere kan sette prioriteringer, og varianser muliggjør optimalisering med kontrollerte avvik for ulike mål. Ofte konkurrerer flere mål (f.eks., minimere kostnader i $ og påvirkning i CO2-ekvivalenter), noe som krever vekting og/eller pengeverdsetting av miljøpåvirkninger. SustainableTech tillater identifisering og utforskning av avveininger mellom motstridende mål ved å etablere prioriteringer og toleranser for avvik fra optimale løsninger, og gir kunden et beslutningsverktøy som kan identifisere avveininger mellom ulike påvirkningskategorier og økonomi mål.

SustainableTech er et strategisk prosjekt (SEP) hos SINTEF Industri med følgende samarbeidspartnere:

  • Bærekraftig Energiteknologi (BET): Integrert LCA-TEA-metodikk.
  • Prosessteknologi (PT): Kostnadsestimater og casestudier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2022 - 01.09.2023