Til hovedinnhold
Norsk English

SeaConnect - Design av høyspente konnektorer for et fremtidig offshore havnett

For å utnytte norske havområder til produksjon av ren vindkraft kreves massiv utbygging av undersjøisk infrastruktur for kraftoverføring. En slik utbygging vil legge til rette for pålitelig transport av energi til land med minimale tap.

Kontaktperson

Mål for prosjektet:

  • Å utvikle nye materialer og design for offshore kraftnettkomponenter som har størst risiko for svikt: nemlig kabelavslutninger og undervannskoblinger.
  • Å øke gjennomslagsspenning og levetiden til kabelkoblinger og kabelavslutninger betydelig ved å kontrollere og øke grenseflatetrykket mellom komponentene ved å bruke et nytt designprinsipp og skreddersydde materialer. Dette vil i tillegg legge til rette for høyere spenningsklassifiseringer (> 66 kV) uten betydelig økning i kostnad, areal eller miljøavtrykk av infrastrukturen, en forutsetning for fremtidige kostnadseffektive og konkurransedyktige undervannsnett.

Forskningspartnere:

Industripartnere:

Internasjonalel industripartnere:


Dette er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene