Til hovedinnhold
Norsk English

ReNEW – Resilience-centric Smart, Green, Networked EU Inland Waterways

ReNEW er et Horisont Europa-prosjekt rettet mot å utvikle og teste ut nye løsninger for klimanøytral og klimarobust transport på innlands vannveier for å motvirke de negative innvirkningene klimaendringene har på sektoren

Kontaktpersoner

ReNEW skal spille en sentral rolle i å fremme økonomisk vekst og i å minimere den negative miljøpåvirkningen varige nedbrytningen av økosystemer som følge av vannveitransport.

Dette skal oppnås ved å kombinere de teknologiske fordelene med digitalisering og automatisering, som bruk av autonome lektere med tilhørende infrastruktur, som vil forbedre fremtidig gods transport på innlands vannveier gjennom klimanøytrale og klimarobuste transporttjenester.

Forsknings- og innovasjonsvirksomhet

ReNEW skal utvikle og levere:

  • et rammeverk for beslutningsstøtte med blant annet kvantifisering av hvor robust og tilpasningsdyktig transportsystemet er, og som støtter strategisk planlegging og driftsoptimalisering av bærekraftige transportløsninger.
  • innovative løsninger for robust infrastruktur og bærekraftig transport som skal iverksettes umiddelbart ved avvikshendelser.
  • En digital tvilling som skal sørge for datautveksling mellom infrastruktur på land, mellom informasjonssystemer (RIS) og trafikkstyrings- og nødsystemer.
  • Fire «levende laboratorier» med fokus på integrert infrastruktur for innlands vannveier, videre transport på land til sluttkunder, samt en LL som fokuserer spesifikt på robuste transportløsninger.

Hovedprioriteringene i utviklingsarbeidet er å:

  • forbedre konkurranseevnen og bærekraften til fartøyflåten og transportinfrastrukturen.
  • sikre digitalisering og integrasjon av transport i multimodale transportkjeder
  • sikre nødvendig arbeidskraft.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene er sentrert rundt de fire levende laboratoriene knyttet til ReNEW-prosjektet.

Gents Multifunctional Synchromodality Resilient City Logistics Hub

Dette levende laboratoriet skal utvikle et fleksibelt og robust logistikksystem for en rekke ulike funksjons- og bruksformål. Fokuset er på å redusere de negative konsekvensene av klimaendringene på driften av City Logistics Hub.

blobid0.jpg

Foto: OHB - Research and Innovation Center Belgium.

Smart Douro Inland Waterway Infrastructure Resilience Management

Dette «levende laboratoriet» skal utvikle en digital tvilling for modellering av elver, med særlig fokus på tørke- og flomanalyser samt sanntidsprognoser for disse. blobid5.jpg

Foto: Administracao dos Portos Dodouro e Leixoes SA

Nederland / EU IWT Network Resilience Mitigation DT-app

Dette «levende laboratoriet» skal utvikle og demonstrere en demonstrasjonsapp for å akselerere omstillingen mot en tilpasningsdyktig transportsektor.

Autonome lektere

Dette «levende laboratoriet» skal videreutvikle og ta i bruk en autonom CEMT klasse 4-lekter for å demonstrere og teste ut økt resiliens i infrastrukturen for innlands vannveier. I kombinasjon med Gents Multifunctional Synchromodality Resilient City Logistics Hub skal dette levende laboratoriet komplementere bruken av automatisering til lengre internasjonale ruter og øvrig logistikk av større omfang.

Foto: ZULU Associates

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Prosjektets nettside:  https://renew-waterways.eu/

Utforsk fagområdene

Partnere