Til hovedinnhold
Norsk English

RAMPUS 2: Nøyaktig måling av morkakevolum i sanntid ved hjelp av ultralyd

Morkakens volum kan si noe om risikoen for komplikasjoner i svangerskapet, men det fins i dag ingen effektiv metode for å måle dette volumet. I RAMPUS 2 skal vi utvikle en slik metode.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF. Header photo: Pexels.com

I løpet av et svangerskap er det vanlig å gjennomføre minst én ultralydundersøkelse av fosteret. Her ser man blant annet på antall fostre, morkakens plassering og fosterets utvikling og anatomi. Nå har forskere, blant annet ved Akershus universitetssykehus (Ahus), påvist at det også er en sammenheng mellom morkakens volum og risikoen for komplikasjoner. For å kunne måle dette volumet underveis i svangerskapet er man imidlertid avhengig av gode, tredimensjonale (3D) bilder. Ultralydprober for 3D avbildning begynner å bli vanlige, men disse dekker et begrenset område, og det er ofte ikke mulig å få plass til hele morkaken i ett bilde.

SINTEF har forsket mye på 3D ultralydavbilding, og i RAMPUS 2 vil vi sammen med Ahus utvikle en metode for å måle morkakens volum automatisk basert på todimensjonale (2D) bilder fra en vanlig ultralydprobe. Dette vil vi gjøre ved å utstyre en slik probe med en posisjonssensor, og deretter avbilde et stort antall morkaker mens vi måler posisjonen til hvert enkelt ultralydbilde. Ved hjelp av moderne maskinlæringsmetoder kan vi da lære et dataprogram hvordan 2D-bildene kan settes sammen til et 3D-bilde basert utelukkende på det man ser i bildene. Disse 3D-bildene kan så brukes til å beregne volumet til morkaken.

RAMPUS 2 er et kommersialiseringsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd der målet er å bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning. Metoden vi utvikler vil på sikt kunne bli et produkt som kan integreres på en hvilken som helst ultralydmaskin. Den vil slik kunne bidra til å avdekke mange risikosvangerskap som vi ikke oppdager i dag.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartner

Akershus universitetssykehus

Prosjekttype

Verifiseringsprosjekt

Utforsk fagområdene