Til hovedinnhold
Norsk English

NYMOOR - nylonforankringssystemer for flytende vindturbiner

NYMOOR vil muliggjøre design og bruk av nylonforankringssystemer for flytende vindturbiner, redusere for material- og ressursbruk og muliggjøre nye forankringsløsninger.

Kontaktperson

Havvindturbin sett nedenfra og opp.

Det er ambisiøse mål for utvikling av flytende vindfarmer, men en av de begrensende faktorene er forankringssystemene. Nåværende alternativer for forankringsdesign er begrenset av store belastninger og begrenset produksjonskapasitet.

NYMOOR har som mål å muliggjøre bruk av nylontau for forankring av flytende vindturbiner. Dette vil tillate reduserte forankringsdimensjoner, økt produksjon av forankringslinjer og åpne for nye forankringsløsninger. Det er imidlertid lite erfaring med bruk av nylon for permanente forankringer. Spesielt bekymringsfullt er oppførsel og holdbarhet over tid, samtidig som nye modeller også er nødvendige for designanalyser med så fleksible materialer.

NYMOOR vil kombinere eksperimentelle og numeriske metoder for å karakterisere egenskapene til nylontau for permanente forankringer. Med spesielt fokus på å identifisere svekkelser over tid og sviktmekanismer, vil de tids-, belastnings-, fuktighets- og temperaturavhengige mekaniske egenskapene til nylontau bli funnet ved hjelp av nytt utstyr og prosedyrer for strekktesting, samt matematiske modeller utviklet i prosjektet. Dette er basert på hypotesen om at de mekaniske egenskapene til tauene kan etableres basert på begrenset testing av tau, omfattende testing av garn og matematiske/numeriske metoder.

Disse resultatene vil bli brukt til å etablere numeriske modeller for lasthistorieavhengig stivhet og forlengelse av nylontau, som vil bli brukt i designverktøy. Resultatene vil bli brukt til å studere effekten av å bruke nylontau i nye forankringsløsninger og designmulighetene dette gir. Til slutt vil metoder for å bestemme påliteligheten og atferden til nylontau over tid, inkludert variasjoner i mekaniske egenskaper og statistiske modeller for forankringslaster bli utviklet og anvendt i case-studier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Forskningspartnere:

Utforsk fagområdene