Til hovedinnhold
Norsk English

HICCUPS – Highly-Innovative technology demonstration for bio-based CO2 Capture and Utilization for production of bulk Plastic applicationS

HICCUPS-prosjektet har som mål å utvikle en ressurseffektiv løsning for å konvertere biogene CO2-utslipp fra vannrenseanlegg til biobaserte polymerer til bruk i emballasjeindustrien.

Kontaktperson

HICCUPS konsortiet ved oppstartsmøte i Amsterdam © HICCUPS

HICCUPS har som mål å omdanne CO2 fra biogass produsert ved avløpsrenseanlegg til det bærekraftige plastmaterialet PLGA (polymelkesyre-ko-glykolsyre). PLGA med 80 % glykolsyre eller mer fungerer som en utmerket barriere mot oksygen og fuktighet og har i tillegg gode mekaniske egenskaper. Den er dessuten resirkulerbar, komposterbar og biologisk nedbrytbar i havet. PLGA kan for eksempel brukes som beleggmateriale og i støpte plastmaterialer. Dette gjør PLGA til et utmerket alternativ for fossilbasert polyetylen.

For å demonstrere hele verdikjeden av biogent CO2 til den endelige anvendelsen av PLGA, samles et sterkt konsortium, ledet av Avantium. Konsortiet består av 12 partnere fra industri og akademia fra totalt 7 europeiske land. ACCIONA (Spania) skal sammen med Aqualung Carbon Capture AS (Norge) og forskningspartnerne SINTEF (Norge) og FUNDITEC (Spania) utvikle et demonstrasjonsanlegg ved et avløpsrenseanlegg som drives av ACCIONA. Aqualungs membranteknologi tilbyr allsidighet og fleksibilitet for å skreddersy løsninger for CO2-separasjon fra ulike kilder, inkludert røykgass og biogass, noe som resulterer i høy effektivitet og bedre økonomi til lavest mulig fotavtrykk.

Avantium vil bruke en kombinasjon av to av sine innovative teknologier. Først ett-trinns elektrokjemisk konvertering av CO2 til oksalsyre etterfulgt av reduksjon til glykolsyre. Deretter, polymerisering av glykolsyre til den CO2-baserte plasten PLGA. I dette prosesstrinnet vil Avantium jobbe tett sammen med forskningspartner VTT (Finland), om nedstrøms vannfjerning fra glykolsyren, slik at den tørkede glykolsyren kan polymeriseres ytterligere.

HICCUPS prosjektet © HICCUPS

WALKI (Finland) og Tecnopackaging (Spania) vil undersøke bruken av produsert PLGA som emballasjemateriale, og teste ytelsen av ekstruderingen samt væske- og gassbarriereegenskapene. WALKI vil for eksempel utføre både ekstruderings- og våtbeleggingsforsøk på fibersubstrater for å produsere belagte papir- og kartongprøver. Universitetet i Ferrara (Italia) vil bidra med forskning på bearbeidbarheten for å bestemme de optimale forholdene for papirbeleggingen.

HICCUPS er et 4-årig prosjekt og har mottatt finansiering fra Circular Bio-based Europe Joint Undertaking under EUs Horizon Europe-finansieringsprogram under tilskuddsavtale nr. 101112455.

For å vite mer, besøk prosjektet HICCUPS sin nettside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026