Til hovedinnhold
Norsk English

Gode pasientforløp

Formålet med satsingen Gode pasientforløp er å støtte kommunene og helseforetakene i å forbedre overgangene i pasientforløpet og sikre brukernes behov for helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (Natali _ Mis)

Satsingen Gode pasientforløp tar sikte på å håndtere utfordringer knyttet til samarbeid/samhandling, koordinering og brukersentrert/involvering. Det er inspirert av "Helhetlige pasientforløp i hjemmet" (HPH) og "Hva er viktig for deg?" (PSFS). Gode pasientforløp startet i 2014/15 og vil avsluttes ved utgangen av 2023.

Totalt har kommuner og helseforetak som dekker 75 prosent av Norges befolkning deltatt i Gode pasientforløp. Satsingen gjennomføres i samarbeid mellom KS og FHI og er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

I dette prosjektet vil vi gjennomføre fokusgruppeintervjuer med ansatte i helse- og omsorgstjenestene som har deltatt i Gode pasientforløp læringsnettverk. Hensikten er å oppsummere og analysere erfaringene fra satsingen.

Følgende problemstillinger, knyttet til effektmålene i satsingen, vil bli undersøkt i prosjektet:

  • Brukere/pasienter opplever å være likeverdig partnere i utarbeidelse av sitt pasientforløp.
  • Pasientenes helsetjeneste i kommuner og sykehus er systematisert i helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp.
  • Kommuner og sykehus kontinuerlig arbeider med å bedre overgangene i pasientforløpet.
  • Helsefremmende mestring er sentralt i arbeidet med gode pasientforløp i kommunene og sykehus.
  • Kommuner og sykehus samarbeider som partnere om det gode pasientforløpet.

Prosjektet vil gi viktig kunnskap om både prosessen (organisering og gjennomføring av satsingen) og resultatene, samt at vi vil gi eksempler på gode, lokale prosjekter som kan tjene som eksempel for andre kommuner/helseforetak.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2023

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Samarbeidspartner

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS)

Prosjekttype

Offentlig anbud via Doffin