Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens Havner

Om Forumet


Målsettingen til forumet er derfor:

  • Styrke samarbeidet i hele transportsystemet, mellom brukere og forskere, mellom infrastruktureiere og myndigheter, og selvsagt mellom vareeiere og operatører.
  • Vi ønsker å invitere inn til seminarer og møteplasser hvor vi diskuterer og kommer frem til prioriterte forskningsoppgaver av felles interesse.
  • Vi vil sende ut oversikt over konferanser, prosjekter som pågår som kan være av almen interesse, og ikke minst hendelser og aktiviteter som kan være viktig at flere får innsyn i.
  • Vi ønsker å tilby en oppdatert web-side med siste informasjon, som også gir et godt tilbakeblikk på aktiviteter i forumet.
  • Forumet vil utarbeide nyhetsbrev som blir sendt ut til medlemmene med jevne mellomrom.
  • Et annet viktig punkt er innspill til nasjonale strategier som NTP, Nasjonal Transportplan. Her vil tema som forskning og innovasjon, regler og regelverk, og innspill vi mener er viktig for å fremme sjøen som transportkorridor.
  • Forumet vil også være et viktig instrument når ny teknologi er på dagsorden. Er det mulig å utvikle felles strategier for bruk og innføring av autonomi i havn, og for de fartøyene som kommer på besøk? Hva med valg av energityper, er det mulig å koordinere dette mellom de som er del av transportsystemet? Her må strategier, regelverk og godkjenningsprinsipper dekkes.
  • Et annet moment er om det vil være behov for et nasjonalt testsenter eller område hvor vi tester ut ny teknologi. Kan dette være noe vi står samlet om?
  • Forumet ønsker også å være et kontaktpunkt ovenfor myndigheter og interesseorganisasjoner når tematikk rundt fremtidens havner debatteres.
  • Til slutt er det viktig at Norske havner og det maritime Norge står samlet når gjelder kontakt med internasjonale organisasjoner, næringsliv, og ikke minst standardiseringsaktiviteter. Vi ønsker her å bygge nettverk for å stå sterkere også internasjonalt.

Forumet vil være en organisasjon primært for Norske aktører, men vil også kunne spille en internasjonal viktig rolle for de temaene som er sentralt for forumet. Her er mye uløst, og for å fremme våre særnorske interesser er det viktig at vi markerer oss og også kjemper for våre behov. Dette gjøres ved å bygge sterke nettverk, ved aktiv deltakelse i internasjonale fora, gjensidige internasjonale avtaler, og at vi evner å bygge relasjoner med hele transportsystemet hvor maritime havner er sentralt.