Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsinkludering av unge med redusert arbeidsevne

Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvilke forhold som fremmer og hemmer arbeidsinkludering av unge arbeidsledige med redusert arbeidskapasitet.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (Drazen Zigic)

 

Arbeidsdeltakelsen blant personer med funksjonsnedsettelser i Norge er langt under ønsket nivå (41-44 prosent).

Dette prosjektet ser på oppfølging av unge (18-29 år) med funksjonsnedsettelse som mottar arbeidsavklaringspenger.

Forskningen konsentreres rundt brukerforløpene, men omfatter også hvordan NAV-veiledere tilpasser seg og implementerer reguleringer og rammeverk de opererer innenfor, og hvordan ulike aktører i systemet rundt de unge samarbeider (NAV, helsetjenesten, utdanning, arbeidsgivere).

Forskergruppen i prosjektet består av forskere fra NTNU Samfunnsforskning, SINTEF Digital, NTNU og Oslo Met. Samarbeidspartnere er NAV Trøndelag og internasjonale eksperter i arbeidsinkludering av personer med nedsatt funksjonsevne fra University of Sydney, Australia.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartner

NTNU Samfunnsforskning, NTNU, NAV Trøndelag, Oslo MET, University of Sydney

Prosjekttype

Forskerprosjekt, Norges Forskningsråd