Til hovedinnhold
Norsk English

TRINEFLEX - Verktøykasse for bærekraftig transformasjon av prosessindustrier

TRINEFLEX er et verktøysett for energiintensive industrier: en tjeneste som håndterer de digitale aspektene og overgangen til fleksibilitet og bærekraft i industrielle prosesser.

Kontaktpersoner

TRINEFLEX er en integrert EII-transformasjonsverktøykasse som følger "X som en tjeneste-modellen". For sluttbrukerne (EII-ene) vil TRINEFLEX fungere som en helhetlig tjeneste som håndterer den digitale livssyklusen til anleggene og overgangsprosessen til fleksibel og bærekraftig drift. Denne prosessen vil gjøres mulig av avansert og grønn datainnsamling, Big Data-infrastrukturer, prosessanalyse, modellutvikling og til slutt digitale tvillinger med integrerte fleragent beslutningsstøttesystemer.

Trineflex_Logo.jpg

TRINEFLEX vil bli iverksatt på fem demonstrasjonssteder med unike utfordringer, fra fire sektorer: glass, kobber, aluminium og vannindustrier. Implementeringen vil bli støttet ved integrasjon av transformative teknologier (fra sektorene for energieffektivitet, ren energi, bærekraftige drivstoff og råvarer, samt CCUS-sektoren), som virker sammen med kraftige digitale løsninger for å demonstrere fleksible løsninger mot energinøytralitet.

I tillegg er TRINEFLEX designet for rask replikerbarhet innen disse sektorene og høy overførbarhet til andre P4Planet-sektorer som er sentrert rundt energifleksibilitet på kort sikt og industriell symbiose på lang sikt.

TRINEFLEX vil mobilisere lokale interessenter og samfunn til nye måter å samhandle med energi- og prosessindustriene på: Kapasitetsbygging, åpen vitenskap og introduksjon av nye former for bærekraftig økonomisk aktivitet. Etterspørselsrespons basert på tjenester og samfunn vil bli brukt for å utnytte lokale energiressurser, sammen med vektlegging av bærekraftige drivstoff og råvarer, for å akselerere vedtaket av industri-urban symbiose.

SINTEF Industry participates in:

 • WP1 – End user requirements and project specifications
 • WP2 – From data acquisition to digital twin consolidation framework
 • WP4 – Integration of energy flexible technologies
 • WP5 – Validation and demonstration activities

SINTEF Energi deltar i WP4 - T4.4: Karbonfangst og/eller lagring

CCUS-piloten vil bli brukt til validering av CCUS-modeller for hver av demokasene i WP5. Dette er en demo-kampanje som består av en hybrid solcellematrise og en varmepumpe integrert i SINTEFs løsemiddelbaserte CO2-fangstanlegg på Tiller. Varmepumpen vil bli brukt som en hjelpetermisk energibooster som oppgraderer spillvarme (tilgjengelig) og/eller lavtemperaturvarme fra hybridpanelene til dampproduksjon. Denne oppgaven vil inkludere følgende trinn:

 • Design og installasjon av hybrid solcellematrikkeløkke
 • Design og konstruksjon av varmepumpen
 • Integrering av solpaneler og varmepumpe
 • Demonstrasjonskampanje for å studere:
  • Fleksibiliteten til CCS/solintegrering og
  • Energioptimalisering og potensialet for solassistert CCS (ekstrapolering av resultater til prosjektets DC-numre)
  • Integrering av spillvarme (innvirkning på energisparing)
  • Integrering i SINTEFs digitale plattform

Forventet resultat:

Operativ pilot på Tiller og CCUS-modeller.


Se prosjektets webside for mer informasjon.

 

 


EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.jpg

The project is financed under Horizon Europe research and innovation programme Grant Agreement No 101058174.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Utforsk fagområdene