Til hovedinnhold
Norsk English

Green Move

Flytting av matjord ved bygging av store infrastrukturprosjekter

Kontaktpersoner

Presset for å bygge på landbruksjord er stadig økende, spesielt i nærheten av store byer. En mulighet for å redusere tapet av matproduksjon er å flytte jorda til et nytt sted. 

Green move skal utvikle bærekraftige metoder for å flytte og gjenoppbygge matjord. Vi legger grunnlaget for en kunnskapsbasert, strategisk og bærekraftig utvikling av viktig infrastruktur som samtidig sikrer verdifulle jordressurser.

SINTEF skal vurdere miljømessige og økonomiske effekter av ulike tiltak.

Partnere i prosjektet:

  • NTNU (prosjekteier)
  • NMBU
  • SINTEF
  • Franzefoss
  • Skanska
  • ProInvenia
  • BaneNor
  • Statens Vegvesen
  • Melhus kommune

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025