Til hovedinnhold
Norsk English

CYBERLAB

CYBERLAB skal forske på offshore kraftsystemer bestående av et nettverk av flytende konstruksjoner forankret sammen på en skalerbar og kostnadseffektiv måte.

Kontaktperson

Dagens simuleringsverktøy, eksperimentelle metoder og offshore-regelverk er primært tiltenkt isolerte flytende konstruksjoner og tar ikke hensyn til samvirket mellom konstruksjonene på en tilstrekkelig god måte. Det knytter seg derfor en rekke utfordringer til design og analyse av slike systemer som ikke er tilstrekkelig hensyntatt med dagens praksis.

CYBERLAB tar sikte på å utvikle radikale nye (kyber-fysiske) empiriske metoder for å forstå bedre den dynamiske oppførselen til nettverk av konstruksjoner. Hovedmålet er å gjøre det norske offshore-miljøet i stand til å designe optimale og kostnadseffektive systemer, og med det oppnå en pioner-fordel i det stadig voksende grønne energimarkedet.

CYBERLAB vil ledes av SINTEF Ocean og vil samle internasjonale eksperter fra akademia igjennom samarbeidet med NTNU og Aarhus Universitet, i tillegg til en fremragende gruppe med industripartnere (Equinor, Aker Offshore Wind, APL, Sevan SSP og Delmar). Metodene som skal utvikles i CYBERLAB vil være sentrale i utviklingen av det nye Norsk havteknologisenteret i Trondheim.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Utforsk fagområdene