Til hovedinnhold
Norsk English

SusWoodStoves - Bærekraftige vedovner gjennom ovn, bygningsintegrasjon og verdikjede optimalisering

Bioenergi er viktig i Norge, og vedfyring som har lange tradisjoner utgjør mer enn 40% av det totale biomasseforbruket for stasjonære energiformål, og dekker 12% av oppvarmingsbehovet.

Kontaktperson

Vedfyring er viktig for forsyningssikkerheten i Norge, hvor vi i dag er meget avhengige av elektrisitetsnettet for å dekke oppvarmingsbehovet i våre boliger, som typisk er lagd av trevirke og har lav termisk lagringskapasitet. Med sin betydelige nominelle effekt kan vedovner betraktelig redusere topper i elektrisitetsetterspørselen, forebygge strømstans og virke som et reserveoppvarmingssystem.

Med tanke på økende elforbruk i husholdninger, inkludert elektriske biler, er det strategisk å redusere strømtopper siden det kan spare eller utsette kostbare investeringer i elektrisitetsnettet. For nye boliger, samt ved oppgradering av eldre boliger, fokuseres det i økende grad på energieffektivitet. Romoppvarmingsbehovet reduseres da betraktelig, og mindre oppvarmingseffekt trengs for å dekke dette sammenlignet med en ny vedovn i en eldre bolig.

Tidligere prosjekter har betydelig økt kunnskapsgrunnlaget innenfor vedfyringsområdet og har bidratt til å forbedre vedovner med tanke på utslipp og energieffektivitet, samt forbrenningskontroll og optimal integrasjon i rom og bygninger. Men, for å sikre en bærekraftig fremtid for vedovner både i eksisterende og nye boliger, er det nødvendig med videre kunnskapsoppbygging innen reduksjon av utslipp, økning av virkningsgrad og bedring av bygningsintegrasjon, og verdikjede, teknoøkonomiske og sosioøkonomiske analyser behøves. Dette vil sikre vedovnenes rolle som en viktig, komfortabel og bærekraftig oppvarmingskilde i eksisterende boliger (ved utbytting av gamle/dårlige ovner) og i fremtidens bygninger, noe som også vil ha betydelige sosioøkonomiske fordeler. Derfor har SusWoodStoves blitt etablert.

Partnere i prosjektet:

For mere informasjon, se prosjektets engelske side


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024