Til hovedinnhold
Norsk English

POLYCHAETE - kultivering av Polychaeta som råvare for fôr

Undersøker bruk av avfallsnæring fra fiskeoppdrett til avl av flerbørstemark (Polychaeta) som råvare for fôr.

Lakseoppdrett er i vekst, og det fører også til økt mengde avfallsprodukter. Selv om lakseoppdrett er en effektiv måte å produsere mat på sammenlignet med dyreproduksjonen i landbruket, går likevel mer enn halvparten av fôret tapt til miljøet. Fôr og fiskeavføring er ikke avfall, men det inneholder mineraler og organiske materialer, som proteiner og lipider, som det er stort behov for.

I dette prosjektet (POLYCHAETE) skal vi bruke disse ressursene som ellers går tapt, til avl av flerbørstemark (Polychaeta), som inneholder mange fettsyrer, proteiner og mineraler. I naturen kan Polychaeta effektivt omdanne naturlig organisk avfall og organisk avfall fra havbruk til kvalitetsprotein og n3 lipidrik biomasse, som det er stort behov for. Prosjektet skal bruke en tverrfaglig tilnærming for å målrette mot 1) etablering av stambestander og reproduksjon, 2) produksjonsbiologi og -teknologi for polychaete, 3) karakterisering og stabilisering av biomasse fra polychaete, 4) produksjon av polychaetemel, fôr, ekstruderingsteknologi og fôringsforsøk med laks, og 5) analyser av økonomi og bærekraft.

Picture1.jpg

Vi bygger også en testenhet for å oppskalere industriell produksjon av polychaete. Forsøk med fiskefôring utføres ved å bytte ut forskjellige mengder fiskefôr og andre proteinkilder med polychaetemel for å finne det optimale nivået av polychaetemel, og for å evaluere fôringseffektiviteten og næringskvaliteten til polychaetemel for lakseoppdrett. Med POLYCHAETE kan Norge ta viktige grep for å utvikle sirkulær økonomi ved hjelp av biologisk resirkulering av avfall fra havbruk, og produsere en ny råvare for tilpassede fôr.

Konsortiet består av SINTEF Ocean, NOFIMA, NTNU, Handelshøyskolen BI (Norge), Rostock universitet (Tyskland), Dalian havuniversitet (Kina) og ProChaete Innovations (Storbritannia).

Innenfor rammeverket for POLYCHAETE-prosjektet har vi hittil publisert fem vitenskapelige rapporter og utdannet fire MsC-studenter og én PhD-student.

MsC-oppgaver: 

  • Berentsen, F. 2018. Growth of the Polychaete Hediste diversicolor (O. F. Müller, 1776) fed on Smolt Sludge and Biogas Residues Evaluation of RNA/DNA Ratio as growth indicator. Trondheim, Norway: NTNU.
  • Sandmann, Phillip. 2019. Utilization of sediments from the culture of African catfish (Clarias gariepinus) for cultuvating the polychaete Hediste diversicolor (Müller 1776): University of Rostock.
  • Seekamp, I. 2017. Utilization of excess nutrients from landbased aquaculture facilities by Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology.
  • Uhre, M. 2019. Oocyte development in Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) and influence of manipulated light cycles. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021