Til hovedinnhold
Norsk English

NanoIgnite - Fototenning av karbonfrie drivstoff i skipsmotorer ved bruk av nanomateriale

Den maritime sektoren må i de kommende årene møte strengere krav til klimautslipp, hvor store skipsmotorer må tilpasses nullutslippsteknologi.

Kontaktperson

For øyeblikket drives skip hovedsakelig av marin diesel eller tungolje som slipper ut store mengder forurensende gasser og karbondioksid. Den mest lovende teknologien for fremdrift av større skip er for øyeblikket å forbrenne hydrogen og/eller ammoniakk i forbrenningsmotorer og flere produsenter jobber nå med å utvikle dette. Forbrenningsegenskapene til ammoniakk er derimot dårlige sammenlignet med konvensjonelle drivstoff, hvor ammoniakk brenner med lav flammehastighet og krever mer energi for å antenne. Dette gjør det særlig utfordrende å bruke ammoniakk i store skipsmotorer og krever for eksempel bruk av andre drivstoff som diesel eller hydrogen i tillegg for å kunne oppnå stabil og effektiv drift.

Dette prosjektet har som mål å utforske en ny og banebrytende teknologi for tenning av ammoniakk i skipsmotorer hvor et ekstra drivstoff ikke behøves. Den forslåtte teknologien bruker et lyssensitivt nanomateriale som tenningskilde i stedet for en tennplugg eller en dieselpilotinjeksjon. Ved å injisere nanomaterialet inn i motoren og å utsette det for et kraftig lysglimt, antennes nanomaterialet umiddelbart og brenner. Den største fordelen av denne teknikken er at nanomaterialet tenner drivstoff-luftblandingen på flere steder, noe som resulterer i raskere og mer fullstendig forbrenning. Dette vil ha en svært positiv effekt på motoren i form av lavere utslipp av forbrent ammoniakk fra motoren.

Prosjektet skal utvikle metoder for injeksjon av nanomateriale i en forskningsmotor og utvikle en kraftig LED-lyskilde for å kunne oppnå fototenning. Første fasen av prosjektet har som mål å verifisere konseptet eksperimentelt, mens den andre delen av prosjekt skal undersøke teknologien grundig både eksperimentelt og numerisk.


Dette er et Radikalt nyskapende Forskerprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022