Til hovedinnhold

MOGLiS - MOF@rGO-based cathodes for Li-S Batteries

MOGLiS - MOF@rGO-based cathodes for Li-S Batteries

I et voksende marked for elbiler og med den økende betydningen av fornybare energikilder, så krever det neste generasjons høyeffektive batterier. Li-ion-batterier, som dominerer det nåværende markedet, har begrenset kapasitet på grunn av at grafitt blir brukt som elektroder.

Alternativt, forskes det på såkalte litium-svovelbatterier (Li-S) som virker å være lovende neste-generasjons erstatninger innen lette energilagringssystemer, takket være deres teoretiske energilagringskapasitet som er omtrent fem ganger større enn for eksisterende litiumionebatterier. Tilgjengeligheten av egnede katodematerialer som kan immobilisere store mengder svovel og har høy ledningsevne, samtidig som det ikke går på kompromiss med fleksibiliteten når det gjelder mekanisk eiendom, er imidlertid hovedutfordringen for implementering og industrialisering av Li-S-batterier.

Prosjektet MOGLiS (MOF @ rGO-baserte katoder for Li-S-batterier) vil bruke teknikker innen nanoteknologi og tynnfilmfabrikasjon for å løse utfordringene med Li-S-batterier. Prosjektet vil bruke en unik nanomaterialdesignmetodikk for å lage nye funksjonelle materialer som skal brukes som katoder i Li-S-batterier. De funksjonelle materialene vil bestå av såkalte Metal Organic Frameworks (MOFs; «metallorganiskrammeverk») podet over et 2-dimensjonalt redusert-grafenoksid (rGO) nanoark. Disse MOF @ rGO-katodene vil bli laget som en del av fleksible og sammenleggbare batterier med svært høy energilagringskapasitet som potensielt er fordelaktig i forhold til eksisterende batterier når det gjelder størrelse, sikkerhet og effektivitet.

Mere informasjon finnes på våre engelske sider...

Prosjektet MOGLiS er et samarbeid mellom SINTEF, Warsaw University of Technology og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og er finansiert under M-ERA.NET 2 som har mottatt midler fra EUs Horisont 2020-forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 685451. Prosjektet er økonomisk støttet under NANO2021-programmet av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 327193) og NCN Polen.

Publisert onsdag 27. oktober 2021
Forsker
952 93 867

Prosjektvarighet

2021 - 2023