Til hovedinnhold
Norsk English

ML4ITS - Machine Learning for Irregular Time Series

Machine Learning for Irregular Time Series (ML4ITS) har som formål å løse noen av de fundamentale utfordringene som kan oppstå når man lager maskinlæringsmodeller for uregelmessige tidsrekker.

Kontaktperson

Anomaly Detection of multivariate time series in Telco domain

Vi trenger nye verktøy for å analyse tidsrekker. En utfordring man ofte møter når man analyserer tidsrekker er at de er uregelmessige. Uregelmessige tidsrekker har egenskaper som gjør dem vanskelige å bruke til beslutningsstøtte. Uregelmessigheter i tidsrekker kan være: manglende data (dvs. at tidsrekken mangler verdi på noen tidspunkt), mye støy (f.eks. vil billige sensorer ofte ha mye mer støy i enn tilsvarende høykvalitetssensorer).

En utfordring man ofte møter når man analyserer tidsrekker er at de er uregelmessige. Uregelmessige tidsrekker har egenskaper som gjør dem vanskelige å bruke til beslutningsstøtte. Uregelmessigheter kan f.eks. være: manglende data (dvs. at tidsrekken mangler verdi på noen tidspunkt), mye støy (f.eks. vil billige sensorer ofte ha mye mer støy i enn tilsvarende høykvalitetssensorer).

Prosjektet vil fokusere på følgende oppgaver:

  • Prognoser: å predikere fremtidige verdier for tidsrekken basert på historiske data.
  • Imputering/støyreduksjon: Lage “ren” data når man observerer tidsrekker med støy eller manglende data.
  • Avviks- og feilprediksjon, som handler om å vite hvilke observasjoner er unormale eller som indikerer at et system er i en kritisk tilstand.
  • Syntetiske data.

Det siste punktet er sterkt knyttet til å lage datasett som sikrer personvern. Et eksempel hvor dette er relevant er sensordata hentet fra mobiltelefonen, som i utgangspunktet ikke er anonyme data. Nyere forskning viser at det likevel kan være mulig å generere syntetiske data som statistisk oppfører seg som reelle data, men som samtidig er anonyme. Prosjektet har også fokus på reproduserbar forskning og utvikling av åpen kildekode.

ML4ITS er i samarbeid mellom SINTEF Digital og tre institutter ved NTNU: Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Institutt for Matematiske fag (IMF), og Institutt for elektroniske systemer (IES).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Finansiering

IKTPLUSS — IKT and Digital Innovasjon

Samarbeidspartnere

SINTEF, NTNU, Telenor, Refinitiv AS, Exabel, Norwegian Open AILab (NAIL), University of Pisa, University of Toronto, University of Southern California (USC)

Mer informasjon

Prosjektets nettside 

 

Utforsk fagområdene