Til hovedinnhold
Norsk English

INDEE+

INDEE+ koordineres av NTNU (instituttet for energi- og prosessteknikk), og det består av flere partnere, blant annet SINTEF Ocean. INDEE+ er et paraplyprosjekt som omfatter flere prosjekter som har som mål å få kjøle- og klimaanleggsektoren i India til å bruke mer miljøvennlig teknologi.

Kontaktperson

Målet med prosjektet Future Refrigeration India er å koordinere tiltak og gjennomføre opplæring og demonstrasjoner for å overføre kunnskap til beslutningstakerne i de forskjellige sektorene. Det gis støtte til:

  • utvikling av FoU-programmer, til å implementere demonstrasjonsanlegg i reelle miljøer, som i hovedsak produseres i India, og til å bruke disse nye anleggene og eksisterende opplæringsanlegg til å gjennomføre opplæring av (nye) kjøleeksperter
  • identifisere de største regulatoriske hindringene for at disse kjølemediene med lav påvirkning på den globale oppvarmingen, kan gjøres tilgjengelige og oppnåelige på det indiske markedet

Bakgrunn

Dagens situasjon i kjøle- og klimaanleggsektoren er i hovedsak en debatt rundt hvordan dette segmentet kan bidra til å oppnå de internasjonale klimamålene ved blant annet å gå over til kjølemedier med lav påvirkning på den globale oppvarmingen og bedre energieffektivitet, og å finne alternativ teknologi, samt ved å sikre tilgang til kjøling og oppvarming som resultat av økt oppvarming og klimaendringer.

Dagens globale CO2-ekvivalente utslipp av kjølemediene er rundt 2 prosent av de totale CO2-utslippene. Den europeiske F-gassforordningen og Kigali-endringene i Montrealprotokollen fører land og regioner mot en betydelig reduksjon av CO2-ekvivalente utslipp fra kjølesektoren. Norge er ett av landene som også må ta grep for å oppnå de innledende målene.

SINTEF Oceans bidrag i INDEE+:

Forskere i SINTEF Ocean har i mange år utført forsknings- og innovasjonsaktivterer for fiskeforedlingsindustrien, både for landbasert prosessering og på fiskebåter. Målene med abreidet er å forbedre produktkvaliteten, redusere energiforbruk og redusere klimagassutslipp. SINTEFs hovedbidrag i INDEE+ vil bli innen disse feltene.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.09.2021

Utforsk fagområdene