Til hovedinnhold
Norsk English

IEA Annex 58 Høytemperatur varmepumper

Prosessoppvarming utgjør nesten 50% av det endelige energiforbruket i industrien. En stor del av dette er for tiden dekket av fossilt brensel, noe som fører til betydelige klimautslipp.

Høytemperatur varmepumper er ansett som en lovende løsning for å levere varme ved forhøyede temperaturer og bidrar til økt systemeffektivitet og reduserte klimagassutslipp ved bruk av potensielt utslippsfri strøm.

Høytemperatur varmepumper er definert som varmepumper som avgir varme over 100°C, men dagens kommersielle systemer er begrenset til rundt 150°C. Temperaturfordelingen i industriens varme- og kjølebehov viser det kommersielle potensialet for varmepumper, da en stor del (21%, 508TWh) av etterspørselen ligger mellom 100-200°C, mens 67% av denne etterspørselen for tiden dekkes av fossilt brensel.

En utvikling av høytemperatur varmepumper for å muliggjøre høyere tilførselstemperaturer vil bidra til høyere energieffektivitet og elektrifisering av prosessoppvarming, og er dermed et viktig bidrag til overgangen mot et bærekraftig og fornybart energisystem.

: Industry heating and cooling demands, as analysed by the Heat Roadmap Europe
: Industry heating and cooling demands, as analysed by the Heat Roadmap Europe

Utfordringer

Dagens utfordringer er bl.a. høye temperaturløft som begrenser varmepumpenes effektivitet. Spesifikke komponenter, for eksempel kompressoren, må utformes for å fungere ved høyere temperaturer. I tillegg kan høye investeringskostnader føre til begrenset økonomisk gevinst.

Hovedmålet til prosjektet er å gi en oversikt over de teknologiske mulighetene og applikasjonene til høytemperatur varmepumper, samt å utvikle 'best practice' anbefalinger for overgangen mot varmepumpe-basert prosessoppvarming.

Prosjektet er delt inn i 5 hovedoppgaver:

  1. Teknologier – 'state of the art' og pågående utvikling av systemer og komponenter
  2. Konsepter - Utvikling av beste praksis for lovende applikasjonsområder
  3. Applikasjoner - Strategier for konvertering til varmepumpe-basert prosessvarmeforsyning
  4. Definisjon og testing av spesifikasjoner - Anbefalinger for å definere og teste spesifikasjoner for varmepumper med høy temperatur i kommersielle prosjekter
  5. Formidling
Tekniske oppgaver
Tekniske oppgaver

Partnere:


Prosjektet er finansiert med 50 % fra Enova og 50 % egenfinansiering.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene