Til hovedinnhold
Norsk English

Digital aktiveringstjeneste for personer med demenssykdom

Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle en digital aktiviseringstjeneste som reduserer graden av sosial isolasjon og ensomhet på sykehjem hos personer med demenssykdom.

Digital klovning. Foto: Klokkeklovnene

Covid-19 påvirker hverdagen for pasienter, personal og pårørende på sykehjem. De mest sårbare blant oss, pasienter i siste livsfase og med en demenssykdom, opplever ensomhet og blir isolert fra samfunnet, familie og venner. Personalets arbeidsoppgaver påvirkes da de må utføre oppgaver på sykehjemmene, som de pårørende og andre frivillige tidligere kunne utføre.

SINTEF har inngått et FoU-samarbeid med Innocom og Klokkeklovnene for å utvikle en digital tjeneste for personer med demenssykdom på sykehjem. Tjenesten har som mål å redusere graden av sosial isolasjon og ensomhet hos de eldre.

Klokkeklovnene består av 21 kunstnere med spesialundervisning i fysisk teater som jobber med pasienter med demens på sykehjem. Gjennom forskningsbaserte metoder skaper de et interaktivt, dynamisk levende møte mellom mennesker som gir glede i hverdagen til de eldre. Siden nedstengingen i mars 2020 har de utviklet idéen rundt digital klovning i samarbeid med Innocom. Innocom har utviklet Roboten Berntsen som er en aktiviseringsrobot som bidrar til at brukerne mestrer daglige aktiviteter og opprettholder funksjonsnivået slik at de har god livskvalitet i eget hjem. Løsningen er tilknyttet Norsk helsenett gjennom integrasjon med PasientSkys Helseplattform og ivaretar Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Prosjektet har fire delmål:

  • Etablere et kunnskapsgrunnlag for krav og behov knyttet til en digital aktiviseringstjeneste for personer med demenssykdom på sykehjem.

  • Utvikle demo- og presentasjonsmateriale i form av video og annet grafisk materiale satt sammen av bilder fra Klokkeklovnenes besøk via Berntsen på sykehjem, observasjoner og intervjuer.

  • Workshop med brukere der det utvikles forslag til hvilke omsorgs- og behandlingstjenester som kan tilbys via Berntsen, videreutvikling av teknologi, identifisere hindre for implementering i tjenesten.

  • Visualisere en foreslått løsning for tjenesten, identifisere barrierer for suksess og vurderer realistiske gevinster, samt forutsetninger for endring.

  • Utrede alternativer til forretningsmodell for kommersialisering

Nytteverdien av prosjektet vil være å bryte isolasjon på sykehjem, ved bruk av sosial robot med både "live" og forhåndsinnspilt innhold. Delmål er å skape felles positive opplevelser for hver enkelt sykehjemsbeboer og involvert personal. Tjenesten vil bidra til bedret psykisk helse og opplevd livskvalitet gjennom sosial deltakelse, i en periode preget av redusert samvær og aktivitetstilbud.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Finansiering

RFF Viken

Samarbeidspartnere

Klokkeklovnene AS og Innocom AS

Prosjektansvarlig

Innocom

Relevante lenker

Prosjektet på EHIN 2021: Erfaringer fra digital omsorg med robot under pandemien

 

Utforsk fagområdene