Til hovedinnhold
Norsk English

COFACTOR - COincidence FACTOR for buildings

OsloMet-studenter analyserer energibruk i COFACTOR

Gard Nordgård Karlsen og Usama Abbas er MSc-studenter ved OsloMet, og våren 2024 skriver de MSc-oppgaver tilknyttet COFACTOR. Andreas Aamodt i SINTEF er medveileder.

Fra venstre: Gard Nordgård Karlsen, Usama Abbas (MSc-studenter OsloMet) og Andreas Aamodt (SINTEF Community). Foto: Åse Lekang Sørensen

- I COFACTORs arbeidspakke 5 bruker vi simuleringsprogrammet, IDA-ICE, for å simulere energi og effektbruk i bygg. Spesielt til simuleringer av effekt trengs det ny kunnskap. Simuleringer kan gi innsikt til hva som ligger bak energimålinger ved at man beregner bygningsfysikken, sier Andreas. - Studentene Gard og Usama bidrar til å utvikle modeller for boliger og kontorer, og bruker data fra COFACTOR-prosjektet til å kalibrere disse modellene. Det er nyttig og interessant å samarbeide med studenter i dette arbeidet.

 

Kontaktperson