Til hovedinnhold
Norsk English

CC+ Senter for klimapositive teknologier

For å redusere virkningen av klimaendringene, må verden redusere CO2-utslippene og nesten nå netto-nullutslipp innen 2040.

Kontaktperson

Selv om strategier for å redusere utslipp, som fornybar energi, karbonfangst og -lagring eller -utnyttelse (CCS/CCUS), energi effektivitet og å unngå avskoging er kritisk viktig, det er kanskje ikke nok til å nå 1,5 °C-målet i Parisavtalen.

For å nå netto null og utover kreves strategier som aktivt fjerner CO2 fra atmosfæren.

Slike teknologier kan være:

  • Direct Air Capture (DAC)
  • Indirect Air Capture (InDAC)
  • Fangst av CO2 fra biogene kilder (BECCS)
  • Mineralisering
  • Kunstig fotosyntese
  • Innovative bio-baserte prosesser

CC+ er et senter som skal bidra til kunnskapsdeling, formidling av klimapositiv teknologi og utvikling av prosjekter som kan bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren.

om CC+ center på våre engelske sider

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025