Til hovedinnhold
Norsk English

BioCoke4FAI - Bio-koks for produksjon av ferrolegeringer

Prosjektet  BioCoke4FAI har som mål å utvikle en innovativ og økonomisk levedyktig teknologi for biokoksproduksjon for ferrolegeringsindustrien.

Kontaktperson

Norsk ferrolegeringsindustri produserer mer enn 1 million tonn ferrolegeringer per år (dvs. FeSi/Si, FeMn/SiMn). Fordi råvarer av fossil opprinnelse (kull og koks) brukes som råstoff for malmreduksjon, er ferrolegeringsindustrien en betydelig CO2-utslipper, og står for ca. 9 % av de totale industrielle CO2-utslippene i Norge. På grunn av den negative virkningen av klimagasser på klimaet, spesielt CO2, forutsetter EUs politikk og har som mål å redusere CO2-utslippene med 40 % innen 2030.

Prosjektets mål er å utvikle en innovativ og økonomisk levedyktig teknologi for biokoksproduksjon for ferrolegeringsindustrien (Mn-legeringer). Et nytt materiale - biokoks vil være egnet som et bærekraftig og kostnadskonkurransedyktig reduksjonsmiddel for ferrolegeringsproduksjon. Implementeringen av denne teknologien, det vil si bruken av biokoks i produksjonen av ferrolegeringer i lysbueovner, vil redusere CO2-utslippene fra produksjonen. Hovedideen vil være å bruke biomasse som tilsetning til koksblandingen og dermed inkorporere en miljøvennlig (karbonnøytral) komponent i koksstrukturen.

Prosjektet er planlagt over en periode på 36 måneder og består av 7 arbeidspakker, som fortløpende gjennomføring vil bidra til å nå prosjektets mål. Fordelene fra prosjektrealiseringen vil være for alle konsortiets medlemmer. Sammensetningen består av enheter fra næringslivet og forsknings- og utviklingssektoren, som danner et unikt samspill mellom vitenskap og industri med mulighet for erfarings- og idéutveksling. Kontaktene som er etablert under prosjektrealiseringen, vil skape muligheter for samarbeid om gjennomføring av forskningsarbeid i fremtiden ved å stramme kontaktene mellom polske og norske partnere.

Prosjektvarighet: Januar 2021 – December 2023
Prosjektbudsjett: 1,5 millioner Euro (6 792 278 PLN)
Finansieringskilde: Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Partnere

  • INSTITUTE FOR CHEMICAL PROCESSING OF COAL - Project Promoter (Poland)
  • SINTEF AS - scientific partner (Norway)
  • ERAMET NORWAY - industrial partner (Norway)
  • KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA – Sp. z o.o. - industrial partner (Poland)

Prosjektet BIOCoke4FAI har fått medfinansiering fra Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 basert på kontrakt nr: NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00.

Se hjemmesiden for prosjektet BioCoke4FAI for mere informason

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023