Til hovedinnhold
Norsk English

AMAZE - Avansert produksjon av Zn-elektroder for oppladbare Zn-air-batterier

I AMAZE-prosjektet utvikler vi skalerbare porøse Zn-elektroder til bruk i sink-luft-batterier, og som har høy ytelse og er mekanisk og kjemisk stabile over gjentatte oppladning/utladning sykluser. Miljømessige og teknoøkonomiske analyser vil sikre at elektrodene og deres bruk i sink-luft-batterier er konkurransedyktig både med tanke på miljø og økonomi.

Kald sintret Zn-elektrode ved bruk av en 3D-printete Cu-strømleder. Foto: SINTEF

AMAZE vil levere neste generasjons tykke, porøse sinkelektroder med en optimal porestruktur som maksimerer sinkutnyttelsen, spesifikk energi på cellenivå og utladningskapasitet. Validering av elektrodene vil bli gjort i en sink-luft-batteri-labcelle som sykles mot en karbonfri bifunksjonell elektrode i minimum 250 lade-/utladingssykluser.

Sink-luft-batterier og deres utfordringer

Sink-luft-batterier er av kommersiell interesse for storskala fornybar energilagring. Sammenlignet med toppmoderne Li-ion-batterier har de høy teoretisk spesifikk energi (1086 Wh kg-1), består material med høy tilgjengelighet, lav toksisitet og kan produseres til relativt lave kostnader. De er også trygge i bruk uten risiko for brann og eksplosjonsfare. Slike batterier kan også resirkuleres med kommersiell teknologi.

I begrenset grad er oppladbare sink-luft-batterier allerede kommersielt tilgjengelig, men har foreløpig lav spesifikk energi (< 50 Wh/kg på systemnivå, < 100 Wh/kg på cellenivå) på grunn av lav sinkutnyttelsesgrad,  samt lav luftelektrodevirkningsgrad. Det åpne og ikke optimale celledesignet fører også til elektrolyttforurensning og uttørking av battericellene.

Partnere

Prosjektkoordinator

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene