Til hovedinnhold
Norsk English

AI-basert analyse av bilder i tannhelse

Hovedideen med AI-Dentify-prosjektet er å utvikle, teste og validere en ny programvare som skal kommersialiseres av Boneprox AS som en software-as-a-service plattform, som er skalerbar til det globale markedet. Løsningen vil gjøre det enkelt for tannhelseindustrien over hele verden å bruke dette som en komplett løsning på daglig basis for beslutningsstøtte innen tannhelsediagnostikk.

Kontaktperson

Foto: Sintef

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert i Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider som følge av tannkaries (tannråte), den mest utbredte tilstanden. En annen utbredt oral sykdom, alvorlig periodontal (tannkjøtt) sykdom, som kan føre til tap av tenner, øker også globalt. Tannbehandling er i tillegg vanligvis kostbart, i gjennomsnitt 5 prosent av de totale helseutgiftene og 20 prosent ​​av helsekostnadene for den enkelte i høyinntektsland.

Det er et folkehelseproblem globalt å identifisere enkeltpersoner og behandle unormale endringer på et tidlig stadium, før noen symptomer blir merkbare. Dette vil i betydelig grad bidra til å redusere de samlede helseutgiftene. Hvert år besøker rundt 75-85 prosent norske voksne over 18 år tannlegene sine for en årlig munnhelsekontroll. For å forbedre disse kontrollene ønsker vi i AI-Dentify-prosjektet å utvikle, teste og implementere et automatisert datamaskinstøttet diagnoseverktøy for å oppdage skadelige forandringer så tidlig som mulig. Det er i tillegg av stor interesse å redusere variasjon i tolkning av tannhelsebilder som brukes i tanndiagnostikk mellom tannleger, og også å kunne objektivt gradere og dokumentere funn effektivt.

Analyse av røntgenbildene som tas under tannhelsekontroll med kunstig intelligens-teknologi har potensial til å revolusjonere tannhelsetjenester og kan hjelpe til med å detektere og karakterisere skadelige endringer tidlig på en robust/objektiv måte.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Finansiering

Boneprox AS (innvilget IPN-prosjekt i Forskningsrådet)

Samarbeidspartnere

TkMidt (Kompetansesenteret Tannhelse Midt) og SINTEF.

Utforsk fagområdene