Til hovedinnhold
Norsk English

PredictCUI - Å forutsi transport av vann og fuktig luft for å hindre korrosjon under isolasjon

Isolerte rør finnes overalt der varm gass eller væske skal flyttes fra et sted til et annet, om det er varmtvannet i huset der du bor eller store damprør på industrianlegg. Isolasjonen, som ligger som en varm ullgenser rundt røret, hjelper til med å redusere varmetap, kostnader og utslipp. Men store problemer kan oppstå hvis korrosjon begynner å utvikle seg under isolasjonen. Vår forskning bidrar til å løse dette problemet.

Kontaktperson

Når isolerte rør står utendørs, trenger de en regnjakke akkurat som oss mennesker, laget av et tynt lag med metall som kalles kledning. Men hvis det blir hull på denne regnjakken er konsekvensene mye verre enn en våt skulder. Hvis kledningen på et isolert rør blir skadet, kan vannet som lekker inn forsårsake et alvorlig problem som på engelsk heter corrosion under insulation (CUI). CUI er rett og slett rustskader på det isolerte røret. I verste fall kan CUI føre til store ulykker dersom det oppstår skade på rør som frakter brennbare eller eksplosive fluider.

Å unngå CUI er en så viktig utfordring i kjemi- og petroleumsindustrien at det brukes mer enn 1 milliard kroner per år bare i Norge på CUI-vedlikehold. En av grunnene til den store kostnaden er at operatørene ikke kan forutsi hvor CUI har skjedd, så hundrevis av kilometer med isolerte rør må manuelt inspiseres regelmessig.

Prosjektet PredictCUI vil muliggjøre utvikling av et overvåkningssystem for fuktighet, ved å lukke viktige kunnskapshull i vår forståelse av fukttransport i rørisolasjon. Det er fordi man gjennom å måle fuktigheten kan finne fram til hvor det har kommet inn vann, og ta grep tidlig. Ved å kombinere den nye kunnskapen man vil få fra teoretisk arbeid og laboratorieforsøk, med erfaringen og datamodellene som vil utvikles i PredictCUI, vil vi kunne ta en sensorbasert CUI-overvåkningsløsning ett steg nærmere virkeligheten.


PredictCUI er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (KSP) delfinansiert av Norges Forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene