Til hovedinnhold
Norsk English

MEDITATE: Medisinsk "digital tvilling" for forebygging og behandling av aneurisme

Hovedmålet med MeDiTATe er å utvikle en “Digital Tvilling” og gjøre den tilgjengelig som "en tjeneste" for alle i akademia, sykehus og industri.

Kontaktperson

Navigasjon i endovaskulær behandling. Ill.: SINTEF/St. Olavs hospital

EU-prosjektet MEDITATE tar sikte på å utvikle nye bildebaserte medisinske digitale tvillinger fra kardiovaskulære strukturer for pasientspesifikk forebygging og behandling av aneurismer. De individuelle forskningsprosjektene til de 14 ESR-ene er definert på fem forskningsområder:

  1. High fidelity CAE multi-physics simulering med RBF mesh morphing (FEM, CFD, FSI, invers FEM).
  2. Sanntidsinteraksjon med den digitale tvillingen av Augmented Reality, Haptic Devices og Reduced Order Models.
  3. HPC-verktøy, inkludert GPUer og skybaserte løsninger for rask og automatisert CAE-behandling av klinisk database.
  4. Big Data-håndtering for populasjon av pasienter med bildedata og high fidelity CAE-tvillinger.
  5. 3D-printing av fysisk mock-up for kirurgisk planlegging og opplæring for å få en omfattende Industry 4.0-tilnærming i et klinisk scenario (Medicine 4.0).

Arbeidet til ESR-ene, hver ansatt i to 18-måneders perioder (industri + forskning), registrert i PhD-programmer, vil være drevet av de tverrfaglige og flersektorielle behovene til forskningskonsortiet (klinisk, akademisk og industrielt), som vil tilby studentene ekspertise for å gi vitenskapelig støtte, forskningsopphold hos andre partnere og opplæring. Rekrutterte forskere vil være aktive aktører i en strategisk sektor av den europeiske medisinske- og simuleringsindustrien, og vil møte de industrielle og forskningsmessige utfordringene som kliniske eksperter, ingeniører, medisinske dataanalytikere og simuleringsprogramvare-utviklere daglig står overfor.

I løpet av doktorgradsstudiene vil de bli trent av hele konsortiet og motta et fleksibelt og konkurransedyktig ferdighetssett designet for å adressere en karriere i forkant av teknologisk innovasjon innen helsetjenester.

Hovedmålet med MEDITATE er produksjon av forskere på høyt nivå med sterk erfaring med integrering på tvers av akademiske, industrielle og kliniske områder, i stand til å bruke ferdighetene sine i virkelige scenarier, og i stand til å introdusere avanserte og innovative digitale tvillingkonsepter i klinikken og i helsesektoren.

Se video: Operasjonsmetode for utposing på hovedpulsåren (aorta)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Finansiering

EU (MSCA)

Koordinator

Universitetet i Roma

Prosjektets nettside

https://meditate-project.eu

Utforsk fagområdene