Til hovedinnhold
Norsk English

In-No-Plastic - Innovative tilnærminger mot forebygging, fjerning og gjenbruk av marin plastsøppel

In-No-Plastic har som mål å utvikle og demonstrere opprensingsteknologi for nano-, mikro- og makroplast i naturlige vannmiljøer.

Kontaktperson

Tilnærmingen består av en kombinasjon av tekniske rensemetoder og engasjering av folk til manuell rensing og skal testes ut i havner, laguner, strender og grunt sjøvann. Den tekniske tilnærmingen består av å sammenligne eksisterende fjerningsmetoder (anbud), med flere teknologier under utvikling på forskjellige lokaliteter i Europa og Karibia. Dette innebærer også et omfattende overvåkingssystem for å samle inn data hver 6. måned i 2 år. Dette gjøres for å forstå effektiviteten av de nye teknologier og nåværende oppryddingsmetoder. Både når det gjelder metodenes evne til å redusere plast i miljøet og deres effekter på det marine og lokale økosystemet.  

Det overordnede tekniske resultat vil være en beskrivelse av hvordan et sammenhengende og synkronisert rengjøringssystem, som er skalerbart og fleksibelt for bruk i forskjellige lokasjoner kan utformes.

Den sosiale strategien består av et appbasert insentivbasert system. Fokuset er å få turister og lokalbefolkning involvert ved å motivere for plastrydding mot penger eller andre belønninger. Plasten som samles i testområdene, skal behandles og bearbeides med ulike teknologier for å kunne resirkuleres til nye råstoffer eller produkter. Dette inkluderer bl.a. erstatning av fossile brensler for en stålfabrikk i en prosess hvor det produseres syntetisk gas som videre blir sendt til et kjemisk anlegg som råvare for å produsere kjemikalier.

Merverdien av tilnærmingen er sammenkoblingen av metoder som fjerner plastforurensing  og gjenbruk av plastmaterialene. Prosjektet gjennomføres av et komplementært konsortium bestående av 17 partnere fra 10 forskjellige land, inkludert 2 forskningsorganisasjoner, 2 offentlige instanser, 4 industrielle sluttbrukere, 2 NGO, 7  SMB'er hvorav 4 teknologileverandører og 3 tjenestetilbydere.

Projektperiode: Oktober 2020 - 2024
Totalt budsjett: 7.4 million Euro
Finansieringskilde: EU Horizon2020 GA: 101000612

Partnere: SINTEF, Empower, ArcelorMittal, Probotica, Ponikve, Sensum, EdF, NanoBay, VLPF, Blue-Expert, DOW, FishFlow Innovations, H2O Biofouling Solutions BV, Uniper, Dutch Caribbean Nature Alliance, University POLITEHNICA of Bucharest, Rivers Trust

eu-flagg-100px.jpg
Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 101000612

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024