Til hovedinnhold
Norsk English

FurnAl - Energieffektivitet av aluminium smelteovner

FurnAl-prosjektet skal utvikle numeriske modeller og teknologi for overvåkning av smelteovner i aluminiumsstøperi. Dette inkluderer detaljerte modeller for smelteovnsprosessen og utvikling av digitale tvillinger, koblet opp mot online overvåkning av smelteovner, for å oppnå tidlig varsling av feilaktig oppførsel av smelteovner og initiering av korrigerende vedlikeholdstiltak.

Kontaktperson

Aluminium melting furnace at Hydro Aluminium AS (Copyright: Hydro Aluminium AS)

Hydro Aluminium har i alt 27 aluminium smelte- og holdeovner i 5 forskjellige aluminiumsstøperi i Norge. Analyser av energiforbruket og energieffektiviteten for de forskjellige smelteovnene viser store variasjoner, både over tid for hver enkelt ovn og mellom forskjellige ovner.

Ved å bedre forstå og kontrollerer årsakene til disse variasjonene vil potensial for redusert energiforbruket, kostnader og CO2 utslipp kunne realiseres. I FurnAl vil man derfor utvikle numeriske modeller og teknologi for overvåkning av smelteovner i aluminiumsstøperi, for forbedret energieffektivitet. Dette inkluderer detaljerte modeller for smelteovnsprosessen og digitale tvillinger / 'Maintenance Predictor'. De detaljerte modellene vil bli brukt til å oppnå en bedre forståelse for årsaken og mekanismene for de store variasjonene i energieffektivitet mellom forskjellige ovner og for evaluering av ny og bedre teknologi og drift.

De digitale tvillingene, 'Maintenance Predictor', vil utnytte data fra overvåkning av avgasser og temperatur i smelteovner, for tidlig varsling av dårlig oppførsel av smelteovner og igangsetting av korrigerende vedlikeholdstiltak relatert til lekkasje av kald luft og dårlig forbrenning.

Prosjektet vil bidra til utvikling og implementering av mere energieffektive aluminium smelte- og holdeovner i Hydros aluminiumsstøperi og legge til rette for en forbedring av energieffektiviteten på 10 - 20 prosent for de beste smelteovnene.

Et eksempel på et energibudsjett for en smelteovn. Energitapet gjennom avgassene, som kan varierer mellom 30 og 80 %, er et eksempel på en årsak til store variasjoner mellom smelteovner. (Copyright: Hydro Aluminium AS).

FurnAl prosjektet er en IPN, finansiert gjennom forskningsrådets ENERGIX-program, med partnerne Hydro Aluminium AS, NEO Monitors, Linde Gas AS, Gränges AB and SINTEF AS. SINTEF bidrar med utvikling og bruk av detaljerte modeller for smelteovner og utvikling av digitale tvillinger / 'Maintenance Predictor'.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024